Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

XVIII Rodzinny Festyn Dobroczynny połączony ze Świętem Organizacji Pozarządowych 23.IX.2017r.

Przy pięknej słonecznej pogodzie na placu przed Kinem „Sokół” - kolejny raz bawiliśmy się na Rodzinnym Festynie Dobroczynnym i Święcie Organizacji Pozarządowych pod patronatem Burmistrza Sokółki – Pani Ewy Kulikowskiej. Po raz pierwszy gościliśmy na Festynie Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli, która realizuje z Fundacją SFL projekt z Programu „Działaj Lokalnie” pod tytułem „Muzyczne okno na świat”. Orkiestra przybyła w odpowiednim momencie – by odegrać tusz przy wręczaniu Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego – Pani Marii Talarczyk – Prezes Fundacji „SFL” przyznanej z okazji 25-lecia Fundacji „SFL”. Odznakę wręczyli W-ce Marszałek Wojewody Podlaskiego Bogdan Dyjuk i Pani Bożena Tomaszewska Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Oprócz Orkiestry Dętej z Suchowoli zaprezentowały się inne organizacje biorące udział w programie Działaj Lokalnie X 2017: piękny występ zespołu Nauczycielek -”Ad Rem” z Dąbrowy Białostockiej, które realizują projekt pod tytułem „Warsztaty wokalne Ad Rem”.Zespół Szudziałowianki realizujący projekt „Muzyka łączy pokolenia”.
Stoiska z własnoręcznie wykonanymi produktami wystawili:
Koło Rękodzielnicze z Sokólskiego Ośrodka Kultury- realizujący projekt „Ogródek w mieście”.
Stoisko z książkami wystawiła Biblioteka Publiczna - „Z biblioteką można dużo i jeszcze więcej!”. Stoisko nauki gry w szachy reprezentował Wojciech Zajkowski z Ludowego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Orient Sokółka” realizujący projekt „Szachy- sport i rozrywka dla wszystkich-edycja 2017”.
Stoisko z sałatkami Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Zielskie Babie Lato”.
Zabawy dla dzieci prowadzili Żeglarze z Klubu Żeglarskiego „Żagiel” w Sokółce – realizujący projekt „Wakacje z piratami”.
Stypendyści częstowali swoimi wspaniałymi wypiekami i owocami, a Stowarzyszenie „Kładka” częstowała wyrobami z grilla ufundowanymi przez firmę Eko Grill w Sokółce.
Uroczystego wręczenia stypendiów na rok szkolny 2017/2018 dokonali Z-ca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Przedstawiciel Fundacji The Pucilowski z Nowego Jorku Ewa Puciłowska, Prezes Zarządu Fundacji SFL – Maria Talarczyk.
Stypendium im. Mieczysława Baszko w kwocie po 1500zł wręczyła córka Pana Posła Edyta Baszko-Giełda, a stypendium otrzymała Natalia Fiedorec uczennica Gim. nr 3 w Sokółce.
Stypendium im. Grażyny Sienkiewicz z Warszawy, w kwocie 1500zł z rąk Marii Talarczyk odebrali: Róża Asanowicz i Karol Bańkowski uczeń 4 klasy Zespołu Szkół Zawodowych. Gratulacje w związku z otrzymaniem stypendium ogólnopolskiej Agrafki ARFP ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz ze środków przekazywanych przez Fundację Agory, w kwocie 3000zł, odebrała- matka Adama Szymaka.
Łącznie na rok szkolny 2017/2018 Fundacja SFL przydzieliła z różnych źródeł 50 stypendiów na łączną wartość 115 000zł ze środków:
The Pucilowski Foundation- 20 stypendium
Stypendia Prymus ze środków Fundacji im. St. Batorego, UM w Sokółce i Fundacji SFL– 24
Fundacja Pomostowe ze środków Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczości– 2 stypendia
Stypendia Imienne – 3 stypendia
Stypendium Fundacji Agory – Agrafka z rekomendacji Fundacji SFL– 1 stypendium

Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom stypendiów, jak również sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia Festynu:
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja im. St. Batorego
The Puciłowski Foundtaione
Burmistrz Sokółki
BGŻ BNP Paribas
Bank Zachodni WBK
Chłodnia Eskimos
Eko Grill – Alfred Głuszyński
Metal Fach – Jacek Kucharewicz
Barbara Sawicka
Marta Wilczewska
Zakład Kosmetyczny Ella – Elżbieta Raube
Biuro Serwis – Marcin Dylewski
Środowiskowy Dom Samopomocy
Piekarnie PSS Jaskółka, Marwibog, GS „Sch” Sokółka
Dziękujemy wszystkim, mieszkańcom Sokółki i okolic, którzy wzięli udział w Festynie i włożyli swój dar od serca od puszek. Suma tych datków wyniosła kwotę 1070zł

Dziękujemy i zapraszamy za rok !

Zarząd Fundacji SFL