Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Konkurs „Opowiedz…” 2017

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców X edycji „Działaj Lokalnie” 2017 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2017K.
Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, bądź MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU. Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się w regulaminie. Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu od czerwca przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 5 października 2017 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 30 listopada 2017 r. Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego. Pula nagród na szczeblu lokalnym na dwa lata wynosi 960 zł, w tym na rok 2017 -480 złotych. Osoba do kontaktu: Marta Andrukiewicz, tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com
Skip to content