Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Zakończone projekty

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Od początku naszej działalności

Działania i projekty zrealizowane i rozliczone przez Fundację.

– na lata 2007/2008 – projekt „Sami budujemy swoje szanse – wsparcie dla młodzieży trudnej- dotacja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków EFS – 253 000 zł 

– 2008r. -projekt „Zatrzymać przemoc” ze środków Wojewody Podlaskiego w Partnerstwie z UM w Sokółce – 11110 zł 

-2008r – projekt „Sokółka oczami młodych” ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego

 – 2008r. – projekt „Społeczna (re)akcja- stop krzywdzeniu dzieci” – w partnerstwie z 17 partnerami w tym Urząd Miejski w Sokółce, dotacja PAFW – 60 tys. zł netto

– 2009r. – projekt „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”– ze środków ROPS, dotacja 9 420zł 

– 2009r. – projekt „Można inaczej” – w partnerstwie z 20-toma partnerami w tym Urząd miejski w Sokółce, dotacja PAFW

 – 2010 r. – projekt „Aktywne dzieciaki” z programu „Działaj Lokalnie VII” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „SFL” 

– projekt „Dzieci w teatralnej kulturze – poznajemy świat sztuki” współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku- zorganizowano wyjazdy do teatru, kina i opery w Białymstoku 

– 2012r. -2013r. projekt pt. ”Kocham Sokółkę -dbam o jej estetykę” ze środków V4 – 15 000 USD. Posadziliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi zakupione z własnych środków 360 drzew i krzewów o wartości 2838zł-na terenie miasta Sokółka-przy szkołach, blokach i przedszkolach.

– 2013r. – projekt „Kulturalnie przeciw nałogom” współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce – wyjazd do teatru, wyjścia do kina, zajęcia na pływalni miejskiej oraz w świetlicach środowiskowych na temat szkodliwości używek

 – 2014 r. – projekt „Dziecko w Świetlicy Środowiskowej – zdrowe odżywianie” współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce

 – 2016 r. -”Nie biorę – nie mam czasu” – współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce 2017 rok, skorzystało 30 dzieci 

-lata 2016 – 2018r. -projekty”Aktywni na start” i “Wakacje z Piratami”-w ramach programu Działaj Lokalnie X

-2017r -projekt “wypełnijMY miasto drZeWAMI”- “Decydujesz, pomagamy” Fundacja Tesco 

– 2017r.-2018r – W okresie 01.05 -31.10.2018r. W świetlicach środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”  projekt „Wsparcie rodziny w Świetlicy Środowiskowej” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

-2018r. – projekt „Dla każdego, coś fajnego” ze środków UM w Sokółce 

– 2018r. – oferta realizacji zadania w zakresie edukacji dzieci ze świetlic środowiskowych od Zarządu The Puciłowski Foundation w Nowym Jorku

 – 2018r. – projekt „Zdrowa i sportowa świetlica środowiskowa.” – UM w Sokółce 

– 2018r. – PROGRAM GRANTÓW LOKALNYCH – Bank BGŻ BNP Paribas

 – 2018r. -2018/19 – „Żółty Talerz” – dotacja na dożywianie dzieci ze świetlic w wysokości 16 tyś z Fundacji Kulczyk Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce.

 -2019 rok – „My dla innych, czyli mali artyści w akcji” dotacja z UM Sokółka w wysokości 5,2tyś W ramach realizacji projektu odbyła się wycieczka do Wioski Garncarskiej, z wytworzonych naczyń została zorganizowana wystawa. Dzieci ze świetlic wystawiły Jasełka kukiełkowe z własnoręcznie stworzonych kukiełek podczas wycieczki do teatru Lalek w Białymstoku. 

-2019 rok – Dotacja w wysokości 5 tyś z programu TESCO „Decydujesz – pomagamy”

 -2020 rok – „Anty Virus” dotacja z UM Sokółka w wysokości 8 400zł. założenie świetlicowych akwarium, wycieczki letnie dla dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”

-34 877zł w ramach programu „Fundusz Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji. W ramach projektu odbędą się, miedzy innymi:- dwudniowe, wyjazdowe warsztaty z fundraisingu dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy- dwudniowe warsztaty z planowania strategicznego. Ponadto zostaną zakupione Laptopy z oprogramowaniem i termosy do Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce. Oprócz edukacji projekt ma na celu integrację przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Gminy Sokółka. „Funduszu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

-2020-2021 roku –„Świetlice marzeń” Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO 2014-2020 w wysokości 202 290 zł „Świetlice marzeń 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 32 dzieci ze świetlic środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

– 2016r. -2022r. program “Żółty Talerz”-współfinansowany ze środków Kulczyk Fundation w sumie na kwotę około 80 000zł

– 2021 rok dotacja z Urzędu Miejskiego w Sokółce w wysokości 18 tyś na projekt “Odjazdowe Świetlice”. W ramach projektu odbył się wyjazd do Parku Trampolin w Białymstoku, stworzyliśmy świetlicową wypożyczalnie sprzętów sportowych typu hulajnoga, rolki, deskorolka itp. wraz z niezbędnym kaskiem oraz ochraniaczami.

 -2022-2023 roku „Świetlice marzeń 2” Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO 2014-2020 w wysokości 234 947,50 zł projekt pt. „Świetlice marzeń 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla dzieci ze świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, zwiększenie liczby miejsc w świetlicach oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 r. 

– 2022 rok dotacja z Urzędu Miejskiego w Sokółce w wysokości 15 tyś na projekt “Profilaktyka nie musi być nudna”. W ramach zajęć odbyła się wycieczka do Parku Trampolin oraz do Stadniny Koni w Kraśnianach i Fast Parku w Białymstoku, zajęcia ze scrapbookingu, decoupage i rękodzieła.

 

– 2023 rok- 10 650 zł dofinansowania ze środków Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce, w ramach projektu „Lokalnie dla Ukrainy” z darowizny otrzymanej od Affinity Trust Limited.

-2022 r. -2023 rok – 14 000 zł dofinansowania w Konkursie Grantowym w ramach szkoły Fundraisingu

sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 z projektu realizowanego przez Fundację Koalicja dla Młodych pn.: “Jak zrobić fundraising lokalnie?”.

Skip to content