Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Regulamin darowizn

Bardzo DZIĘKUJEMY za każde wsparcie.

REGULAMIN DAROWIZN

dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej fundacjasfl.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa fundacjasfl.pl jest prowadzona przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny z siedzibą w Sokółce (16-100), ul. Grodzieńska 1, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000026308, NIP: 545-157-95-59, REGON: 050679990.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacjasfl.pl, realizowanych przez serwis PayU SA.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 

§ 2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Wszystkie darowizny przekazane na rzecz Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny przeznaczone będą na wsparcie jej działań statutowych.
 3. W celu przekazania darowizny przez serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie fundacjasfl.pl Darczyńca zostaje przekierowany do serwisu payu.pl
 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych, w tym BLIK, oraz kart płatniczych.
 5. Dodatkowo Darczyńca ma możliwość pobrania ze strony Serwisu PayU druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 6. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Sokólski Fundusz Lokalny w związku z jej celami statutowymi. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny.
 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację dotyczącą przekazania darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@fundacjasfl.pl wpisując w tytule „reklamacja” a w treści wiadomości szczegółowe dane transakcji i przyczynę reklamacji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Skip to content