Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Działaj Lokalnie

Pomóż wyrzucić samotność z domu!

Program „Działaj Lokalnie”

Działaj Lokalnie jest to program, w którym ludzie z terenów wiejskich i małych miast mogą zmienić swoje i  czyjeś życie, np. aby uczucie samotności zastąpić obecnością drugiego człowieka, zjednoczyć społeczność wsi na festynie, połączyć pokolenie dzieci i dziadków podczas wspólnych wydarzeń (np. żeby babcia mogła nauczyć nie tylko swoje wnuki pasji, robót na drutach czy szydełkowania).

Na wyciągnięcie ręki - zdrowie z natury, Klub Współczesnej Kobiety Szudziałowo

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL)

czyli organizacją prowadzącą lokalny konkurs grantowy na terenie 6 gmin powiatu sokólskiego.

Ilość wspartych projektów: 297

Kwota przyznanych grantów: ok 1 000 000 zł

Fundacja „ Sokólski Fundusz Lokalny” jest Certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Głównym celem Programu Działaj lokalnie jest  wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Od 2004 Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL), czyli organizacją prowadzącą  lokalny konkurs  grantowy na naszym terenie. Za naszym pośrednictwem rozdzielane są środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. W ramach Programu zajmujemy się również działalnością szkoleniową, doradztwem i wspieraniem organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 

Przez ponad 20 lat funkcjonowania Programu w naszej organizacji, wsparcie uzyskało 297 projektów, z różnych dziedzin, których wspólnym mianownikiem było dobro wspólne i integracja społeczności lokalnej. Łączna kwota przyznanych grantów to prawie MILION złotych, na projekty realizowane w 6 gminach powiatu sokólskiego. 

„Czym są Ośrodki Działaj Lokalnie?

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje pozarządowe będące partnerami Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w realizacji Programu „Działaj Lokalnie”. ODL to rzetelne, innowacyjne, doświadczone stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach i przygotowują konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych na terenie kilku wybranych gmin. „

źródło: www.działajlokalnie.pl

Program Działaj Lokalnie

BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Program Działaj Lokalnie

Z ostatniej chwili

Skip to content