Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Świetlice środowiskowe

„Stokrotka” i „Koniczynka”

Świetlice środowiskowe

Prowadzimy dwie świetlice środowiskowe „Stokrotka” i „Koniczynka”, które dla 32 dzieci są drugim domem, w których mogą liczyć zarówno na ciepło, zabawy, wycieczki, zajęcia plastyczne, jak i dodatkowe zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji, korepetycje z angielskiego, matematyki itp.), gdzie ich problemy są ważne.

20230131_113018

Świetlice są czynne od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie.

Przynależność do świetlic jest dobrowolna i bezpłatna.

Pierwszeństwo do przyjęcia mają dzieci wywodzące się z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do codziennych zadań świetlicy należą: 

  • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
  • pomoc w nauce,
  • rozwijanie zainteresowań i pasji,
  • wspieranie kultury osobistej dzieci,
  • poprawa sprawności fizycznej,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • praca wychowawcza mająca na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci
  • organizacja wyjazdów i wycieczek.

 

Rekrutacja do świetlic odbywa się w trybie ciągłym, o zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy decyzję podejmuje Zarząd Fundacji wraz z kierownikiem świetlicy.

WESPRZYJ NASZE ŚWIETLICE

Koniczynka i Stokrotka

Dołącz do osób, które wspierają dzieci z naszych świetlic środowiskowych, aby mogły stać się dojrzałymi, w pełni odpowiedzialnymi i wartościowymi ludźmi!

Świetlice środowiskowe

Z ostatniej chwili

Skip to content