Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Nasza historia

Fundacja istnieje już ponad 20 lat.

„Sokólski Fundusz Lokalny”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” powstała z połączenia z Fundacją „Fundusz Pomocy Społecznej”. Korzenie Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” sięgają 1989 roku, kiedy to powstał Komitet Obywatelski.

Z Komitetu została wyłoniona Komisja Charytatywna do której weszli ludzie wrażliwi na ludzką niedolę tacy jak: Józef Pawlukiewicz, Maria Talarczyk, Alina Szomko, Helena Filkiewicz, Teresa Kuźma i inni. Przewodniczącą Komisji została Maria Talarczyk, którą wybrano na Radną I kadencji Rady Miejskiej. Jako zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, zaproponowała ona utworzenie Fundacji służącej pomocą bezradnym, zaskoczonym przemianami społecznymi – ludziom. Uchwałą Nr XXVI z dn. 31.III.1992 r. Rada Miejska ustanowiła Fundację „Fundusz Pomocy Społecznej”, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa 8.IX.1992 r. pod Nr 2969.Celem statutowym Fundacji była pomoc ludziom biednym, samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz utworzenie i prowadzenie Domu Opieki dla ludzi bezdomnych i samotnych.

W końcu 1998 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej”, jako jedna z 14 organizacji pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do tworzenia Funduszu Lokalnego.

Powstanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” poprzedziły spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowego, biznesu i organizacji społecznych. Warunkiem utworzenia Funduszu Lokalnego i uzyskania dofinansowania z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, było zebranie na Kapitał Żelazny minimum 100 tys. złotych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli różnych środowisk i Komisji Rady Miejskiej, Rada Miejska Sokółka w dniu 26 listopada 1999 r. powołała Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”, która została zarejestrowana 28.III.2000 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy pod Nr 26308. W okresie od stycznia 1999 r. do marca 2000 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej” zebrała na kapitał żelazny kwotę 45 tys. złotych, a Rada Miejska dofinansowała kapitał kwota 55 tys. złotych, natomiast Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce dofinansowała kapitał żelazny kwotą 100 tys. złotych. Połączenie Fundacji „SFL” z Fundacją „Fundusz Pomocy Społecznej” nastąpiło 31.XII.2000 r.

Historię działalności i osiągnięć Fundacji tworzyli Rada i Zarząd Fundacji. Kolejni Przewodniczący Rady Fundacji to: Beniamin Owerczuk (w latach 1992-2000), Czesław Sańko (2000-2007), Mirosław Tałałaj (2008-2011), Halina Otoka (2012-2020, Elżbieta Raube-Gawrysiuk 2020 do chwili obecnej).
Prezesem zarządu obu połączonych Fundacji od 1992 do 2020 roku była Maria Talarczyk. Od 1996 do 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji pełni Barbara Chmielecka. Wieloletnim Sekretarzem Zarządu była od 2006 do 2019 roku Alina Struczewska.

  W ciągu ponad 20 minionych lat Sokólski Fundusz Lokalny zrealizował wiele inicjatyw i programów skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich – zdobywając środki z Fundacji ogólnopolskich, od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm, z organizacji imprez charytatywnych.

Skip to content