Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Sprawozdania

Fundacja "Sokółski Fundusz Lokalny"

Bilanse i Sprawozdania

Fundacja przygotowuje sprawozdanie w oparciu o zapisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r.)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Skip to content