Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Wizyta Darczyńców z Nowego Jorku

W dniu 29 maja 2017 gościliśmy w Fundacji Przedstawicieli The Puciłowski Foundation w osobach:  Pan Szymon Kuczyński – Prezydent Fundacji i Pani Bożena Kuczyński – Sekretarz. Podczas spotkania z Zarządem Fundacji SFL i z komisją stypendialną programu stypendialnego Sokół – Zarząd The Puciłowski Foundation wysłuchał sprawozdania z dotychczasowej realizacji programu stypendialnego Sokół i uwag na temat dalszej współpracy w tym programie. Przypomnijmy, że program stypendialny Sokół, utworzyła założycielka The Puciłowski Foundation Pani Anna Sokolik- w 2011 roku Pani Anna zmarła 21 marca 2015 roku i jej spadkobiercy postanowili kontynuować jej dzieło: ułatwienie dostępu zdolnej i niezamożnej młodzieży z Gminy Sokółka do ukończenia studiów wyższych. W ciągu minionych 6 lat Fundacja Puciłowskich wsparła stypendiami (po 3400 zł rocznie dla studentów i 1500zł dla maturzystów) – 133 stypendystów na kwotę 395 000zł. Zarząd Fundacji SFL i stypendyści Sokoła wyrażają wdzięczność kontynuatorom dzieła Pani Anny Sokolik. Pan Szymon Kuczyński – Prezydent został obdarowany Aniołem Dobroczynności z okazji 25-lecia połączonych Fundacji Fundusz Pomocy Społeczne i Sokólski Fundusz Lokalny.