Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

GRANTY NA PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE -PO RAZ 14 ROZDANE!

W dniu 25 maja 2017 r. Komisja Grantowa rozpatrzyła wnioski programu

Działaj Lokalnie X 2017.

Na konkurs z 5 gmin powiatu sokólskiego wpłynęły 24 wnioski. Wartość złożonych projektów wyniosła 104 643 zł. Środki na Program Działaj Lokalnie X 2017 pochodzą z:

  • Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 44 700 zł

  • Urząd Miejski w Sokółce- 15 000 zł,

  • Urząd Miejski Dąbrowa Białostocka- 5 000 zł,

  • Urząd Gmina Suchowola- 6 000 zł,

  • Urząd Gminy Szudziałowo - 2 000 zł,

  • Urząd Gminy Nowy Dwór- 2 000 zł,

Suma środków zebranych na granty wyniosła 52 700 zł, a minimalna pula środków na granty wynosi 58 000zł. Liczymy ze z 1 % podatku wpłynie kwota minimum 3 000zł.

Na podstawie wykazu ocen, sporządzonych przez członków Komisji, sporządzono listę rankingową z propozycją dotacji. Najwyżej ocenione projekty, jednomyślnie przyznała Komisja z akceptacją Zarządu Fundacji niżej wymienionym organizacjom i grupom obywatelskim:

Zestawienie wniosków w konkursie "Działaj Lokalnie X"2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" we współpracy z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola i Szudziałowo.

Skip to content