Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Uwaga stypendia “AGRAFKA”

Uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu sokólskiego Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza konkurs na stypendia dla uzdolnionej młodzieży funduszu  "AGRAFKA" i funduszu im. "PAWŁA KRYSZCZYSZYNA" na rok 2020/2021.Regulamin programu stypendialnego, realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jest dostępny na stronie: www.fundacjasfl.pl .Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych, niezamożnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z małych miejscowości. Fundacja "SFL" może nominować do stypendium maksymalnie 5 uczniów. Stypendium przyznawane jest w okresie od września do czerwca w wysokości do 300zł miesięcznie.
Zgłoszenia o nominację można zgłaszać do Fundacji "SFL" w terminie do 05.07.2020r osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami).
Do wniosku, który będzie składać nominator to jest Fundacja "SFL"- potrzebne będą oryginały niżej wymienionych dokumentów:
1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia
fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów),
informująca o wysokości osiągniętych dochodów.
2. Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,
dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI.
3. Opinia wychowawcy.4. Pomysł na rozwój osobisty.5. Świadectwo ukończenia klasy.

O przyznaniu nominacji do stypendium "Agrafka", w przypadku zgłoszenia więcej osób niż 5, decydować będą najwyższe osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych, najniższy dochód na osobę oraz najciekawszy pomysł na własny rozwój.
W razie pytań prosimy o kontakt na fundacjasfl@gmail.com lub telefonicznie 85-711-57-00 w godzinach 9:00 -14:00.
Czekamy na zgłoszenia do 05.lipca.2020r.Ostateczny termin zgłoszenia nominacji przez Fundację "SFL" do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce upływa 15 lipca 2020r.
Zapraszamy

Skip to content