Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Granty „Działaj Lokalnie” 2020 przyznane.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także  współfinansowany  ze środków  finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komisja Grantowa w dniu 18.06.2020 r. przyznała dofinansowanie 17 projektom  DL XI 2020 w wysokości 55 000 zł, żaden wniosek nie został odrzucony formalnie. Odbyło się jedno kilkugodzinne posiedzenie. Komisja obradowała w 3 osobowym składzie: 1 przedstawiciel Zarządu Fundacji, 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Sokółka i 1 przedstawiciel  Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka.

Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji  w generatorze do dnia 22-06-2020 r.

Zapraszamy przedstawicieli upoważnionych do podpisywania umów o zgłoszenie do siedziby Fundacji w celu podpisania umowy :

-  w dniu 25-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina Sokółka

- w dniu 26-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo

Osoby upoważnione  powinny mieć: do wglądu aktualny KRS, ewentualnie upoważnienie, pieczątki.

Lista wyłonionych grantobiorców

Nazwa organizacji Nazwa grupy Tytuł projektu Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce Otwieramy się na zmiany. 4000
Ludowy Uczniowski Klub Szachowy "Orient Sokółka" Szachy - sport i rozrywka dla wszystkich - edycja 2020 3500
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki Trzy Kobiety Aktywne Kaligrafia - Pisz piórem 3000
Koło Gospodyń Wiejskich "Kamioneczki" Śpiewajmy Razem 2000
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Sokólscy emeryci wracają do integracji i działania po pandemii. 3500
ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ BOHONIKI Tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i okolicy. 3000
Biblioteka Publiczna w Sokółce Mole Książkowe Zostań w domu z biblioteką 4000
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinie " Lipinki" Działamy i pomagamy w czasie pandemii 4000
Sokólski Ośrodek Kultury Studio Śpiewu i Gitary Produkcja Muzyczna w Wykonaniu Dzieci i Młodzieży 4500
STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KULTUROWE IGRYŁ" AZALiSZ Śpiewać każdy może... 2500
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej Zespół Ad Rem Wirtualny, zdalny  koncert ,,Zdalnie razem" 3500
Stowarzyszenie "Dąbrowskie" Barwy szczęścia seniorów 2500
Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie pandemii 2000
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowiacy Dąbrowskie ekowędrówki 2500
Rodzinny Ogród Działkowy "Mechanik" w Dąbrowie Białostockiej Zielony zakątek- Ogród naszych marzeń. 2500
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie Klub Współczesnej Kobiety "SKARBY
SZUDZIAŁOWSKIEJ
GMINY - SPICHLERZE
I PIWNICZKI"
6000
Nowodworski Ośrodek Kultury Własne JA 2000
Skip to content