Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Uroczystość wręczenia certyfikatów DL X 2018

Po raz piętnasty - Prezes Zarządu Fundacji Pani Maria Talarczyk wspólnie z Panią Burmistrz Ewą Kulikowską, podczas Dni Sokółki wręczyły certyfikaty Działaj Lokalnie. Od 2004 roku Fundacja prowadzi program Działaj Lokalnie, który jest programem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację „SFL” z udziałem Samorządów 4 Gmin W ciągu 15 lat Fundacja przyznała 231 grantów na sumę 769 680zł. W bieżącym roku przyznano 17 dotacji, od 1 000zł do 5 400zł na wartość ogólną 55 010zł. Głównym Darczyńcą programu Działaj Lokalnie, jest Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, która przeznacza co roku na dotację i obsługę programu około 44 700zł. Należy wyróżnić Urząd Gminy Sokółka, który od początku programu Działaj Lokalnie przeznacza co roku sumę 15 000zł. Pozostałe Gminy, przeznaczają kwoty od 2 000 do 5000zł. W bieżącym roku program Działaj Lokalnie wsparła The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku - kwotą 5 400zł. W ramach dotacji realizowane będą działania skierowane  do dzieci i młodzieży -m.in. projekt „Mali Korsarze” skierowany do dzieci ze świetlic środowiskowych, wspierani będą osoby starsze zrzeszone w UTW, klubach seniora, chór Sokólskie Wrzosy, ogrody działkowe w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, Kaligrafia w Związku Tatarów Polskich i wiele wiele innych atrakcyjnych projektów. Prezes Fundacji złożyła gratulacje wszystkim, którzy otrzymali granty i podziękowania dla Pani Burmistrz za aktywną współpracę i w pobudzaniu aktywności społecznej wśród mieszkańców gminy.
Skip to content