Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Projekt „Wsparcie rodziny w Świetlicy Środowiskowej”

W okresie 01.05.2018r. -31.10.2018r. W świetlicach środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” realizujemy projekt „Wsparcie rodziny w Świetlicy Środowiskowej” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Projekt zakłada dwuetapowe wsparcie podopiecznych świetlic środowiskowych poprzez oddziaływanie na ich środowisko rodzinne o raz ciekawe zagospodarowanie ich czasu wolnego. Odbędą się cykliczne zajęcia dla dzieci i rodziców z wykwalifikowanym psychologiem, które maję na celu: -przekazanie wiedzy na tematy wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz nie bezpieczeństw, efektów niepożądanych po ich zażyciu, -ukazanie możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych,osobistych) bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne, -rozwój umiejętności psychologicznych takich jak m. in. asertywność. Wychowawcy świetlic zadbają natomiast o urozmaicenie spędzania czasu wolnego podopiecznych poprzez różnorodne zajęcia sportowe, treningi piłki nożnej, zajęcia z członkami Klubu Żeglarskiego, wyjścia nad zalew sokólski oraz ciekawe zajęcia plastyczne z elementami decoupage i scrapbookingu. Więzi rodzinne zostaną pogłębione poprzez zapraszanie rodziców do aktywnego udziału we wszystkich działaniach organizowanych w ramach projektu. Projekt będzie realizowany w siedzibach dwóch świetlic środowiskowych, nad zalewem sokólskim i na stadionie OSiR w Sokółce.