Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

„Świetlice marzeń 2”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

  Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla dzieci ze świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, zwiększenie liczby miejsc w świetlicach oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023r. 

  Projekt wpłynął na rozwinięcie działalności świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”. Dzięki wsparciu z EFS placówki zostały doposażone m.in. w 2 tablety, zabawki, klocki lego, gry do konsol PS4, a dzieci mogą liczyć na profesjonalne z korepetycje z matematyki i j. angielskiego oraz rozwijające zajęcia przyrodnicze.  A to jeszcze nie wszystko. Planowane są m.in. wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia z rękodzieła i spotkania z psychologiem. 

Dziękujemy Zarządowi Województwa Podlaskiego za udzielone wsparcie. 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Gminy Sokółka, która zapewniła wkład własny.

Projekt został złożony w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Skip to content