Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia Prymus i imienne 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2021/2022, w ramach następujących programów:

 1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu
  społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:
  – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia po 1000zł, płatne w 2 ratach po
  650 zł i 350 zł,
  WNIOSKI PRYMUS NALEŻY SKŁADAĆ OD 8 WRZEŚNIA 2021r. DO 30 WRZEŚNIA 2021
  Formularze są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl
  Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
 2. Stypendia imienne:
  – Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia po 2000zł płatne w 2 ratach po 1000zł
  Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania na stronie Fundacji „SFL”
  www.fundacjasfl.pl termin składania wniosków do 30 września 2021r.
  UWAGA!
  Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.
  Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:
  – dla uczniów klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c,
  – dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.
  Ważne!
  Wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie kandydatów na stypendystów wszystkich programów –
  nie może przekroczyć 1500 zł (brutto).
  Dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 3244 zł na rok (270,34 zł/1 m-c)
  Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 01
  października 2021 r.
  Wnioski on-line należy składać do 30 września 2021 r.
  Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl
  Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.
  Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl,
  pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.
  Fundacja „SFL” informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów