Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Nabór na stypendia pomostowe 2021/2022!

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia
pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów
2021/2022.

Wysokość stypendium to 7000 zł na rok.

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę
  średnią w 2021 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2.Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku
  dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich
  publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna
  jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
  doktora).
  O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w
  Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci podejmujący studia w
  uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!
 2. W XX edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe
  wynosi 1.960 zł brutto na osobę. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z
  czerwca 2021 r.
 3. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2020 r. wysokość kwoty do
  wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 270,33 zł dla 1 ha
  przeliczeniowego.
 4. Otrzymają rekomendację Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.
  Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają dotychczasowi stypendyści
  Fundacji „SFL”.
  Formularz dla kandydatów znajduje się na stronie Programu Stypendiów
  Pomostowych:
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-
  rok/wniosek-on-line/
  Regulamin:
  Regulamin (stypendia-pomostowe.pl)
  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji ul. Pl. Kościuszki 9/1,
  16-100 Sokółka lub pod nr telefonu 85-711-57-00.
  Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie w XX edycji PSP są
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja
  Wspomagania Wsi oraz koalicja 73 pozarządowych organizacji lokalnych, wśród
  których znajduje się nasza instytucja.
Skip to content