Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

XVIII LAT STYPENDIA PRYMUS

Program Stypendialny „Prymus”, dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,  Fundacja SFL prowadzi od 2001 roku we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i Urzędem Miejskim Sokółka.

W ciągu 18 minionych lat z programu „Prymus” przyznaliśmy 584 stypendia na wartość 636 500zł

Środki na ten cel pochodzą z:

-dotacja Fundacji im. St. Batorego 284,750zł

-Urząd miejski Sokółka 180 000zł

-Sokólski Fundusz Lokalny ze zbiórek i darowizn 155 450

-Starostwa Powiatowe 16 000zł

W bieżącym roku wyjątkowo przyznaliśmy stypendia z jednorazową wypłatą dla 22 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Oprócz dotacji w programie „Równać Szanse” z Fundacji im. Stefana Batorego, otrzymaliśmy dotacje na wsparcie instytucjonalne Fundacji, jak również na różne wydarzenia związane z historią Polski.

I tak w latach 2004/2005 realizowaliśmy ze środków Batorego, z Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum Rohlitz z Niemiec projekt pt. „Dzielmy się zielenią” - wartość projektu 54 tyś złotych.

W roku 2014, ze środków Fundacji Batorego realizowaliśmy projekt pt. „W samo południe”, poświęcony 25 leciu Pierwszych Demokratycznych Wyborów w Polsce, wartość projektu wyniosła 5 tyś zł.

Dwukrotnie korzystaliśmy ze wsparcia instytucjonalnego po 20 tyś zł.

    W bieżącym roku kończymy współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego. Z tej okazji składamy Dyrekcji i Pracownikom Fundacji serdeczne podziękowania. Kierujemy je do byłej Dyrektor Fundacji Batorego Anny Rozickiej i obecnej Dyrektor Ewy Kulik oraz do pań z programu stypendialnego Sylwii Maksim – Wójcickiej i  Agnieszki Zowczak.

Inne stypendia Fundacji

Oprócz stypendiów „Prymus” Fundacja „SFL” prowadzi od 2000 roku inne programy stypendialne dla uczniów i studentów. Zaczynaliśmy od trzech stypendiów po 1000 zł dla studentów w 2000 roku. Od 2001 roku dofinansowujemy Stypendia Pomostowe z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. W tym roku nominowaliśmy 5 stypendystów.

Od 2011 roku rozdajemy stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, studentów dziennych i zaocznych, w programie „Sokół” The Pucilowski Foundation. W ciągu 8 lat przyznano 171 stypendiów na wartość 527 800zł.

W bieżącym roku Komisja przyznała 19 stypendiów „Sokół” po 3 800 zł , łącznie 72 200zł.

Składamy podziękowania dla nieżyjącej już Pani Anny Sokolik oraz jej spadkobiercom - Panu Szymonowi i Pani Bożenie Kuczyńskim z Nowego Jorku.

Od dwóch lat prowadzimy stypendia imienne dla uczniów szkół średnich. W ubiegłym roku przyznaliśmy 3 stypendia po 1500zł. Na rok szkolny 2018/2019 pani Grażyna Sienkiewicz z Warszawy ufundowała dwa stypendia po 1500zł.

Dziękujemy Pani Grażynie i zachęcamy do pójścia w jej ślady.