Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Wielkanocna Zbiórka Żywności 16-17.03.2018r.

Po raz pierwszy w bieżącym roku przygotowujemy się do zbiórki żywności pod hasłem "Wielkanocna Zbiórka Żywności" wspólnie z Bankiem Żywności w Suwałkach. Zbiórka w Sokółce będzie się odbywać w 16-stu sklepach w dniach 16-17 marca w godzinach: 9-20. Do zbiórki zgłosiło  się już rekordowa ilość wolontariuszy(142)  z Sokólskich szkół, w tym stypendyści  SFL. Takich  zbiórek w bieżącym roku będzie jeszcze dwie- we wrześniu i na początku grudnia. 

W ubiegłym roku , ze zbiórek żywności pozyskaliśmy 5311,98 kg żywności na wartość 28927,05zł.  Z tej żywności sporządziliśmy 390 paczek dla dzieci z trzech świetlic środowiskowych oraz dzieci z ubogich rodzin z całej Sokółki i okolicznych wsi, wytypowanych przez Dyrekcje szkół.

Fundacja SFL, jako jedyna w Sokółce  jest partnerem programu POPŻ 2014-2020. W ramach tego programu  w 2017 roku pobrano i wydano 30 ton żywności o wartości 183716zł  pochodzącej z Unii Europejskiej – dla 187 rodzin  w liczbie 505 paczek (po 52kg na osobę). Wydaniem paczek zajmują się wolontariusze i stażystka z Urzędu Pracy.

Dużą trudność sprawia dowóz żywności z magazynu BŻ- z Białegostoku. Na niczym spełzła obietnica Starostwa o stworzeniu hurtowni żywności w Sokółce, skąd mogłyby ją odebrać  także inne organizacje z Sokółki i innych gmin. Na szczęście mamy też sojuszników  w tej sprawie- korzystamy z dobroci Dyrektora OSiR  Pana Piotra Rygasiewicza, który nigdy nie odmawia nam transportu, czy to do Białegostoku, czy na zbiórkę żywności. Pomagają nam też prywatni właściciele aut dowożąc bezpłatnie żywność (Pan Grzegorz Czeczko). W zbiórce żywności otrzymujemy też wsparcie od Burmistrza Sokółki.

Potrzebujących  pomocy żywnościowej jest dużo, ale jedna organizacja nie jest w stanie pomóc wszystkim. Założeniem programu jest to, aby beneficjenci wykazali się inicjatywą w przezwyciężaniu ubóstwa, angażowali się w życie Fundacji i społeczności, uczestniczyli w organizowanych kursach zdrowego odżywiania organizowanych przez Fundację wraz z Bankiem Żywności, brali udział w terapiach itp. Mamy taką grupę ludzi która czynnie uczestniczy przy rozładunku żywności , przy zbiórkach żywności, czy szkoleniach. Większość jednak uważa, że wydawanie żywności jest naszym zakichanym obowiązkiem- nie zależnie od ich zachowania, często niegrzecznego (delikatnie rzecz ujmując ).

Ciosem w samo serce jest ostatni przypadek okradzenia osoby (podobnie jak inni odbierający żywność - niezamożnej) wydającej żywność w świetlicy środowiskowej Koniczynka. Jest to tym smutniejsze, że pozbawiono tę osobę całego miesięcznego wynagrodzenia ,a ponadto dokumentów -jej i małżonka. Nie złapaliśmy nikogo za rękę- ale przecież w miejscu wydawania żywności przebywały tylko osoby ze skierowaniem z OPS, sąsiadki okradzionej, bliżsi i dalsi znajomi! Czyż  nie możemy wspólnie zaradzić takim praktykom? Nasuwa się też takie rozwiązanie, aby zaprzestać wydawania żywności, do czasu tej smutnej zagadki.   Zgodnie z zaleceniem Rady Fundacji SFL, Zarząd jest zobowiązany do ograniczenia ilości osób korzystających z pomocy żywnościowej prowadzonej przez fundacje SFL. Od nowego programu POPŻ zaczynającego się w VIII-IX 2018 roku- na listę odbiorców zostaną wpisane osoby spełniające kryterium  dochodowe ( do 200% podstawy) – współpracujące z Fundacją, dzieci uczęszczające do świetlic , wolontariusze, stypendyści. Apelujemy do innych organizacji społecznych aby zorganizowały rozdawanie żywności dla swoich podopiecznych.