Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Warsztaty w ramach konkursu „Opowiedz…”

Konkurs „Opowiedz…”, stanowi uzupełnienie programu „Działaj Lokalnie”, dając możliwość
grantobiorcom do opowiedzenia historii realizacji swoje projektu.
Co roku uczestnicy konkursu mają możliwość skorzystania z warsztatów dziennikarsko –
reporterskich oraz reżyserskich prowadzonych przez specjalistów. W tym roku, ze względu na
pandemię, odbyły się one w formie konsultacji indywidualnych. Zainteresowanie ze strony
grantobiorców było bardzo duże.
Zajęcia były podzielone na dwie części. Pani Dorota Biziuk dnia 04.12.2020r. przeprowadziła
teleporady dziennikarsko - reporterskie, na których dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym
oraz instruowała jak budować scenariusz i tworzyć spójną historię z wykorzystaniem broszury
„Twórcze opowiadanie o projektach społecznych” i innych materiałów przygotowanych przez ARFP
na potrzeby konkursu. Drugą część stanowiły spotkania indywidualne w ramach warsztatów
reżyserskich. Przeprowadził je pan Gabriel Korecki w siedzibie Sokółka TV. Zapoznał uczestników z
najnowocześniejszym sprzętem używanym w jego pracy, przydatnymi programami komputerowymi
służącymi do obróbki materiału filmowego oraz udzielał wskazówek jak poprawnie przygotować
krótki filmik.
Warsztaty odbyły się w ramach Konkursu „Opowiedz…2020” ze środków programu „Działaj
Lokalnie“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

Skip to content