Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Uwaga! NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW.

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" informuje, że ruszył nabór na stypendia pomostowe Fundacji Edukacja Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów 2019/2020.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy dostali się na I rok studiów kończące się tytułem magistra, pochodzących z niezamożnych rodzin ( dochód na 1 osobę nie może przekraczać 1688zł brutto) zamieszkałych na terenie gminy Sokółka ( wyjątkowo z innych gmin, powiatu Sokólskiego), otrzymają rekomendację Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny". Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają dotychczasowi stypendyści Fundacji "SFL".
Aplikację o stypendia należy składać online na stronie https://nw.stypendia-pomostowe.pl do dnia 14.08.2019r, po uzyskaniu rekomendacji Fundacji "SFL".
Na rok akademicki 2019/2020 Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" może rekomendować maksymalnie 5-ciu kandydatów.
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej https://www.stypendia-pomostowe.pl/wystartowal-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/#post-10965, dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc do Fundacji "SFL" 85-711-57-00 lub w siedzibie Fundacji ul. Pl. Kościuszki 9/1 16-100 Sokółka.
Skip to content