Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendium im. Grażyny Sienkiewicz!

Fundacja  SFL ogłasza konkurs na dwa Stypendia im. Grażyny Sienkiewicz !

O stypendium im. Grażyny Sienkiewicz mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich zamieszkałych w Gminie Sokółka ,uczący się w szkołach na terenie miasta Sokółka.

Warunki:

Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 1400zł brutto.

Udzielanie się w pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego.

Osiągnięcia przynajmniej w jednym przedmiocie lub w dziedzinie sportowej.

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będzie miał uczeń/uczennica z rodziny wielodzietnej, sieroty, półsieroty.

Wysokość stypendium w kwocie 1500zł/ rok 2018/19

Termin składania wniosków – 07 IX 2018r.

Formularz do nabycia w siedzibie Fundacji SFL w godz. 10-16

Skip to content