Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia Sokół 2022/2023

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia:

 1. dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
 2. dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w
  systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według
  obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka,
  Szudziałowo i Nowy Dwór
  na rok szkolny/akademicki 2022/2023, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The
  Pucilowski Foundation z Nowego Jorku.
  Wysokość stypendium dla ucznia klasy maturalnej – 2 400 zł na rok szkolny,
  Wysokość stypendium dla studenta – 5 000 zł na rok akademicki.
  Regulaminy Programu Stypendialnego „Sokół” są dostępne na stronie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” -
  www.fundacjasfl.pl
  Wnioski on-line należy składać do 28 września 2022 r.
  Formularze są dostępne na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/
  Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.
  Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć
  do siedziby Fundacji do 29 września 2022 r. do godziny 15.30.
  Dodatkowe informacje są dostępne stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl lub
  pod numerem telefonu 85 711 57 00. Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy
  składać w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.