Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia przyznane!

Stypendia przyznane

Dnia 08-10-2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji SFL. Sponsorami stypendium „Prymus” są Urząd Miejski w Sokółce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, stypendium „Sokół” finansuje Fundacja The Pucilowski Foundation, stypendia imienne fundują Pani Grażyna Sienkiewicz oraz spadkobiercy Pana Mikołaja Talarczyka, stypendium im. Marii Talarczyk dla „Sprawnych Inaczej”  ufundowała Fundacja „SFL”. Lista przyznanych stypendiów na rok szkolny 2020/2021 poniżej.

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach 19 -21.10.2020r. w godzinach 8.30 – 16.00. Osoby niepełnoletnie zapraszamy do podpisania umów z rodzicami. Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie bezpłatnego konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Lista przyznanych stypendiów „Prymus ” na rok szkolny 2020/2021:

Stypendia dla uczniów klas szkoły podstawowej przyznane w kwocie 1000 zł na rok szkolny 2020/2021 otrzymują:

 1. Filip Bryczkowski
 2. Grzegorz Kuryksza
 3. Kornelia Kiszkiel
 4. Zofia Kośmicka
 5. Kinga Stupak
 6. Anna Polewko –stypendium na I półrocze (500 zł)
 7. Marcin Żarkowski –stypendium na I półrocze (500 zł)

Stypendia dla uczniów szkół średnich  przyznane w kwocie 1500 zł na rok szkolny 2020/2021 otrzymują:

 1. Szymon Droździewicz
 2. Damian Lewicki
 3. Justyna Łopatecka
 4. Szymon Czopur
 5. Aleksandra Bronicka
 6. Izabela Daszuta
 7. Hubert Taudul
 8. Julia Taudul

Stypendium imienne  im. Grażyny Sienkiewicz w wysokości 1500zł  na rok szkolny 2020/2021 otrzymują:

 1. Angelika Polewko
 2. Angelika Tumiel

Stypendium imienne  im. Mikołaja Talarczyk – w wysokości 1000zł  na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje:

 1. Magdalena Iwaszkiewicz

Stypendium im. Marii  Talarczyk „Sprawni Inaczej” na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje:

Stypendia dla uczniów klas szkoły podstawowej przyznane w kwocie 1000zł na rok 2020/2021 otrzymuje:

 1. Piotr Dargiewicz
 2. Mateusz  Andrzejak – stypendium na I półrocze (500 zł)
 3. Fabian Lubecki – stypendium na I półrocze (500 zł)

Stypendia dla uczniów szkoły średniej  przyznane w kwocie 1500zł na rok 2020/2021 otrzymuje: 

 1. Wojciech Andrzejak

Lista przyznanych stypendiów „Sokół” The Pucilowski Foundation:

Stypendia dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej przyznane w kwocie

2000 zł na rok szkolny 2020/2021 otrzymują:

 1. Aniela Sienkiewicz
 2. Karolina Szarkowska
 3. Aleksandra Januszkiewicz
 4. Dawid Ostapkiewicz

Stypendia dla studentów  przyznane w kwocie 3800 zł na rok akademicki  2020/2021 otrzymują:

 1. Agata Dzietko
 2. Gabriela Maliszewska
 3. Joanna Raczkowska – stypendium na I półrocze (1900 zł)
 4. Szymon Stankiewicz
 5. Justyna Szczęsnowicz
 6. Urszula Sklepkowska – stypendium na I półrocze (1900 zł)
 7. Julia Charkiewicz
 8. Dawid Charkiewicz
 9. Jarosław Bartosz Jasielczuk
 10. Iga Piekarczyk
 11. Artur Łapata
 12. Paweł Januszkiewicz
 13. Julia Rakieć
 14. Justyna Trochim
 15. Małgorzata Justyna Bałdowska
 16. Monika Bakun
 17. Daniel Rakieć
 18. Klaudia Daszuta
 19. Zuzanna Pezowicz
 20. Agata Kondrat

Zarząd Fundacji SFL