Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia Prymus i imienne 2022/2023

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2022/2023, w ramach następujących programów:

1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:

– dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia w wysokości 1000zł, płatne w 2 ratach (pierwszy semestr 650 zł, drugi semestr 350 zł)

WNIOSKI PRYMUS  NALEŻY SKŁADAĆ DO 22 WRZEŚNIA 2022

Formularze są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl

Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

2. Stypendia imienne:

– Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia w wysokości 2000zł każde, płatne w 2 ratach ( 1000zł na każdy semestr).

Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania dostępne są na stronie Fundacji „SFL” www.fundacjasfl.pl, termin składania wniosków upływa 22 września 2022r.

UWAGA!

Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.

Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:

– dla uczniów  klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c,

– dla uczniów szkół średnich po 200 zł/m-c.

Ważne!

Informujemy, że wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie kandydatów  na stypendystów wszystkich programów – nie może przekroczyć 1700 zł (brutto).

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 22 września 2022r. do godz. 15.30


Formularze wniosków są aktywne na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/
Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Skip to content