Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW 2018/2019

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW 2018/2019 W WYSOKOŚCI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE – WNIOSKI TYLKO DO 17 SIERPNIA 2018 R.

Zarząd Fundacji SFL informuję, że trwa nabór wniosków na stypendia pomostowe prowadzone przez Fundację Przedsiębiorczości w Łodzi we współpracy z PAFW, NBP i Organizacjami Lokalnymi.   Wnioski drogą on-line należy składać od dnia 02.07.do 17,08,2018 r.  do godz 16.00 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl segment II.   Fundacja SFL może udzielić rekomendacji studentom spełniającym warunki regulaminu zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego. Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają obecni stypendyści Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny.   Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie , przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich  z wyjątkiem   studiów dla służb mundurowych.   Zaplanowaliśmy udzielenie 4 rekomendacji (+1) rezerwowy pod warunkiem znalezienia sponsora, który będzie dopłacał do stypendium około 50zł miesięcznie (w zależności od otrzymania dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi) .   Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.oraz w siedzibie Fundacji SFL lub pod nr tel. 85 711 57 00.     Warunkiem otrzymania stypendium pomostowego jest spełnienie wymogów regulaminu, a w szczególności:   1.Uzyskanie rekomendacji od Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”   2.Wypełnienie wniosku o stypendium online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl   do dnia 17,08,2018r.   3.Złożenie wymaganych dokumentów do siedziby Fundacji do dnia 24,08,2018r   4.Osiągnięcie wyników z matury nie mniej niż 90pkt, według algorytmu zamieszczonego na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl   5.Dostanie się na studia dzienne , kończące się uzyskaniem tytuły Magistra. W przypadku otrzymania większej liczby wniosków o stypendia niż zaplanowano ilość – Komisja Stypendialna SFL dokona wstępnej selekcji według zasad wymienionych w regulaminie.     Uwaga! Dochód na jednego członka rodziny za miesiąc czerwiec br. nie może przekroczyć kwoty 1575zł brutto. Do dochodów kandydata nie wlicza się stypendium otrzymywane uprzednio od Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.