Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW 2018/2019

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW 2018/2019 W WYSOKOŚCI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE – WNIOSKI TYLKO DO 17 SIERPNIA 2018 R.

Zarząd Fundacji SFL informuję, że trwa nabór wniosków na stypendia pomostowe prowadzone przez Fundację Przedsiębiorczości w Łodzi we współpracy z PAFW, NBP i Organizacjami Lokalnymi.   Wnioski drogą on-line należy składać od dnia 02.07.do 17,08,2018 r.  do godz 16.00 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl segment II.   Fundacja SFL może udzielić rekomendacji studentom spełniającym warunki regulaminu zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego. Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają obecni stypendyści Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny.   Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie , przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich  z wyjątkiem   studiów dla służb mundurowych.   Zaplanowaliśmy udzielenie 4 rekomendacji (+1) rezerwowy pod warunkiem znalezienia sponsora, który będzie dopłacał do stypendium około 50zł miesięcznie (w zależności od otrzymania dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi) .   Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.oraz w siedzibie Fundacji SFL lub pod nr tel. 85 711 57 00.     Warunkiem otrzymania stypendium pomostowego jest spełnienie wymogów regulaminu, a w szczególności:   1.Uzyskanie rekomendacji od Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”   2.Wypełnienie wniosku o stypendium online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl   do dnia 17,08,2018r.   3.Złożenie wymaganych dokumentów do siedziby Fundacji do dnia 24,08,2018r   4.Osiągnięcie wyników z matury nie mniej niż 90pkt, według algorytmu zamieszczonego na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl   5.Dostanie się na studia dzienne , kończące się uzyskaniem tytuły Magistra. W przypadku otrzymania większej liczby wniosków o stypendia niż zaplanowano ilość – Komisja Stypendialna SFL dokona wstępnej selekcji według zasad wymienionych w regulaminie.     Uwaga! Dochód na jednego członka rodziny za miesiąc czerwiec br. nie może przekroczyć kwoty 1575zł brutto. Do dochodów kandydata nie wlicza się stypendium otrzymywane uprzednio od Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.  
Skip to content