Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW 2017/2018 W WYSOKOŚCI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE – WNIOSKI TYLKO DO 18 SIERPNIA 2017 R.

Zarząd Fundacji SFl informuję, że trwa nabór wniosków na stypendia pomostowe prowadzone przez Fundację Przedsiębiorczości w Łodzi. Wnioski drogą on-line należy składać do dnia 18,08,2017 r.  do godz 16.00 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Fundacja SFL może udzielić rekomendacji studentom spełniającym warunki regulaminu zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego. Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają obecni stypendyści Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Zaplanowaliśmy udzielenie 2 rekomendacji pod warunkiem znalezienia sponsora, który będzie dopłacał do stypendium 25% to jest kwota 125 zł miesięcznie. Szczegóły na stronie Fundacji www.fep.lodz.pl oraz w siedzibie Fundacji SFL lub pod nr tel. 85 711 57 00.
Skip to content