Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia na rok 2020/2021

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół

podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok

szkolny 2020/2021, w ramach następujących programów:

1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz

dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w

akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:

– dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać 4 stypendia po 1000zł,

płatne w 2 ratach po 500zł

– dla uczniów szkół średnich – planujemy przyznać 10 stypendiów po 1500zł płatne w 2

ratach po 750zł

WNIOSKI PRYMUS  NALEŻY SKŁADAĆ

OD 1 WRZEŚNIA 2020r. DO 27 WRZEŚNIA 2020

Formularze są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl

Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

2. Stypendia imienne:

 - Imienia Marii Talarczyk dla osób niepełnosprawnych - 2 stypendia po 1500zł płatne w 2 ratach po 750zł

– Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia po 1500zł płatne w 2

ratach po 750zł

– Imienia Mikołaja Talarczyka dla potomków „Żołnierzy wyklętych” oraz ofiar  okupacji i

Komunizmu dla uczniów szkoły podstawowej lub średniej – 1 stypendium płatne w 2 ratach

po 500zł

Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania na stronie Fundacji „SFL”

www.fundacjasfl.pl termin składania wniosków do 27 września 2020r.

UWAGA!

Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.

Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:

– dla uczniów  klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c,

– dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.

 Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.

 Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów.

Ważne!

Wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie kandydatów  na stypendystów

wszystkich programów – nie może przekroczyć 1820 zł (brutto)

Dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 2715zł na rok.

Skip to content