Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Stypendia dla ukraińskich uczniów, kontynuujących edukację w polskich szkołach, na rok 2022/2023

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów z Ukrainy, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, na I semestr roku 2022/2023.

Wartość jednego stypendium to minimum 500 zł.

Regulamin i wniosek dostępne są na stronie Fundacji „SFL” www.fundacjasfl.pl 

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 22 września 2022r. do godz. 15.30

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.fundacjasfl.pl,pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce. 

Stypendia współfinansowane w ramach programu „Lokalnie dla Ukrainy” realizowanego przez Federację Funduszy Lokalnych w Polsce ze środków firmy Technip FMC.