Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

SFL bierze udział w projekcie V4 Community Foundation Maturity Program

Celem naszego projektu jest rozwój lokalnej filantropii poprzez uaktywnienie Rady Fundacji i nawiązanie współpracy Rady z wolontariuszami i samorządem gminnym. W perspektywie długoterminowej chcielibyśmy zmienić nastawienie Rady Fundacji SFL z postawy biernej na bardziej aktywną, po to, żeby Rada była właściwym gospodarzem, troszczącym się o rozwój Fundacji. Obecnie w Radzie Fundacji zasiada 9 osób, w tym: przedstawiciel samorządu - Radny Rady Miejskiej (założyciela Fundacji) – 1 osoba, pracownicy instytucji podległych Burmistrzowi – 2 osoby, przedstawiciele biznesu – 3 osoby, przedstawiciel banku – 1 osoba, przedstawiciele organizacji pozarządowych – 2 osoby. Radni Fundacji SFL są przewodniczącymi i członkami różnych komisji: stypendialnej, grantowej, finansowej i fundraisingowej. Wszyscy członkowie Rady są członkami komisji fundraisingowej, która instnieje jedynie na papierze. Działalność innych komisji organicza się do udziału w posiedzeniach Rady i Komisji, a poza tym nie uczestniczą oni w życiu organizacji, nie troszczą się o pozyskanie darczyńców. Brak jest też współpracy Rady z młodzieżowymi wolontariuszami Funduszu Lokalnego.

Czteroletnia kadencja Rady Fundacji upływa z końcem 2015 roku.

Chcemy, wspólnie z nowowybraną Radą Miejską wybrać nową 10-osobową Radę fundacji, w której będzie,  po dwóch przedstawicieli samorządu i dwóch przedstawicieli biznesu, jeden przedstawiciel wolontariatu młodzieżowego. Chcemy, żeby to byli ludzie oddani sprawom społecznym, nieobojętni na los organizacji. Pozyskanie nowych członków Rady powinno wpłynąć na ożywienie jej działań, głównie komisji fundraisingowej, pozyskanie nowych darczyńców, wzmocnienie sytuacji finansowej Fundacji, a tym samym zwiększenia środków na rozwiązywanie lokalnych problemów. Planujemy też, aby członkowie Rady byli fundatorami imiennych funduszy: stypendialnych, funduszu pomocy osobom niepełnosprawnym, funduszu pomocy w leczeniu i rehabilitacji dzieci. W celu zmiany postaw Rady Fundacji, chcemy zorganizować członkom nowej Rady wspólne szkolenia z grupą młodych wolontariuszy, członków Klubu Stypendysty – w liczbie 30-stu, aby we współpracy pozyskiwali środki na fundusze wydzielone w Fundacji, jak też na cele społeczne (udział w zbiórkach żywności, pomoc słabszym uczniom). Chcemy zintegrować członków Rady i wolontariuszy poprzez wspólną wizytę studyjną, do innej organizacji w woj. podlaskim i wspólne zbieranie funduszy na cele Fundacji i inne cele filantopijne, np. zbiórki żywności, kampanii 1 %  i inne. Do grupy młodych wolontariuszy akcyjnych (ok. 130) zostałby przydzielony starszy opiekun z Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji, wspólnie z młodszymi wolontariuszami, udaliby się do przedsiębiorców, właścicieli prywatnych firm z apelem o przekazanie 1 % podatku na rzecz Fundacji, czy też o wsparcie imprez charytatywnych. Przez taką współpracę zyska społeczność lokalna oraz nasza organizacja, która stanie się bardziej rozpoznawalna. Młodzież nauczy się od starszych technik rozmowy z potencjalnymi darczyńcami, nabierze pewności siebie, w przyszłości zasili szeregi pozarządowców. Na fachowo prowadzonej stronie internetowej i na tablicy informacyjnej, będą umieszczone sylwetki zasłużonych filantropów.