Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Seminarium Dobra Wspólnego 30 – 31 maja 2017

W ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW uczestniczyliśmy w Seminarium Dobra Wspólnego organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.Z ramienia Lokalnego Partnerstwa PAFW w Sokółce z Fundacji SFL udział w seminarium wzięli: Maria Talarczyk – Prezes Zarządu Fundacji, Dorota Biziuk – specjalistka do spraw promocji UM w Sokółce, Bożena Gieniusz – Polonistka z Gim. nr 1, Anna Andrzejewska – Dyrektor ZSO Sokółka, Jerzy Karpacz – pracownik OSiR Sokółka. Podczas dwudniowego Seminarium wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących kapitału społecznego, przedsiębiorczości społecznej, wymieniliśmy doświadczenia w zakresie budowania trwałości efektów Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Nauczyliśmy się opowiadać o działaniach wokół Dobra Wspólnego i przyciągania do nich innych ludzi. Wzięliśmy udział w warsztatach filmowych. Wszyscy uczestnicy Seminarium wysoko ocenili zarówno tematykę jak i sposób przekazywania treści i zdobywania nowych umiejętności. Lokalne Partnerstwo PAFW w Sokółce zawiązano jako jedno z pierwszych w Polsce i dotyczyło przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w szkole. Realizowano projekty pod tytułem "Społeczna reakcja - stop krzywdzeniu dzieci" i "Można inaczej". Zawiązano wówczas współpracę z dwudziestoma partnerami, a głównymi partnerami Fundacji SFL byli Urząd Miejski w Sokółce i Gimnazjum nr. 1. Obecnie współnie z uczniami Gimnazjum nr 1 w ramach programu "Równe szanse" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży realizowany jest projekt, pt. "Gramy dla ... psiaka".
Skip to content