Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Regulamin i opis projektów “Giving circle”

Wewnętrzny regulamin spotkania „Giving Circle” w Fundacji SFL Wydarzenie przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi TFN pod patronatem Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Zarząd Fundacji SFL ustalił następujący regulamin wewnętrzny wydarzenia „Giving Circle”
 1. Spotkanie odbędzie się 8 lutego w Kawiarni „Lira” w Sokółce o godz. 17.00
 2. Do licytacji przyjęto 5 projektów/ nazwa organizacji:
Klub Żeglarski Żagiel, nazwa projektu: „Poznaje tradycje żeglarskie, w mojej małej ojczyźnie” Sokólski Ośrodek Kultury/Zespół Jemioła, nazwa projektu: „Pieśni na 100-lecie Niepodległej” UTW, nazwa projektu: „Pamięć zwyczajów, łączy pokolenia” Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka, Związek Tatarów RP O/Bohoniki, nazwa projektu: „Kaligrafia a wielokulturowość”
 1. Zakładamy, że w trakcie licytacji zbierze się suma ok. 10 000zł. Z zebranej kwoty 10% pozostaje do dyspozycji Fundacji „SFL”, a 90% dla organizacji przedstawiających się na spotkaniu.
 2. Do licytacji projektów mogą przystąpić wszystkie osoby dorosłe zaproszone na spotkanie.
 3. Każdy uczestnik spotkania otrzyma krótki opis licytowanych projektów, a darczyńcy formularz deklaracji i numer konta.
 4. Autorzy projektu przedstawiają swój projekt, w ciągu 6 minut, przez 6 minut licytujący mogą zadawać pytania i w tym czasie autorzy udzielają odpowiedzi, po czym opuszczają salę.
 5. Wybrany przez grupę ambasador każdego projektu, przez minutę przekonuje widownię że warto poprzeć jego projekt i dokonuje pierwszej wpłaty.
 6. Sponsorzy licytują projekty przez podniesienie ręki i podanie nazwiska i kwotę wyjściową licytacji, która wynosi nie mniej niż 100zł na jeden projekt. Wszystkie podane kwoty przez tego samego licytującego – sumują się i są wpisywane do protokołu – wyświetlonego podczas licytacji.
 7. Licytacja, zakończy się z chwilą uzbierania zaplanowanej kwoty, i braku chętnych do dalszej licytacji.
 8. Osoby, które zadeklarowały określoną kwotę podpisują protokół i dokonują wpłat na konto Fundacji „SFL” w terminie do 20 lutego 2018r.
 9. Grupy, które zostały obdarowane podczas spotkania- otrzymują wylicytowane kwoty pomniejszone o 10% jako wkład własny do projektu w programie Działaj Lokalnie 2018r. W przypadku nie otrzymania grantu z puli DL 2018, wylicytowaną kwotę grupa może przeznaczyć na swój indywidualny projekt, pod warunkiem uzyskania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł- w terminie do 30 V 2018r.
Opisy projektów na stronie: www.fundacjasfl.pl
Związek Tatarów RP w Bohonikach
Prezentuje: Lila Asanowicz
Ambasador: Maciej Szczęsnowicz
Tytuł: Kaligrafia a wielokulturowość Kaligrafia a wielokulturowość Kaligrafia jak każdy wie, to ręczne pisanie z niepowtarzalnymi ornamentami i zdobieniami . Podlasie to zlepek różnych kultur i narodowości. Pokazanie tradycji i kultury katolickiej, prawosławnej, romskiej, żydowskiej i tatarskiej sprawdziło się już w kilku naszych projektach . Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki w poprzednich latach zrealizował projekt "Czytanie w bramie " , "Grunt to rodzinka " i "Szukamy talentów -wielokulturowość w poezji . Tym razem projekt jest skierowany bezpośrednio do mniejszej grupy społeczeństwa, ale chcemy zainteresować tematem i pokazać, że w tak niedużej miejscowości jak Sokółka można nauczyć się kaligrafii . cytat z PSPO (kultura katolicka) : -Szczególnie jeżeli chodzi o skryptorium i pracę kopistów, którzy zostawili dla nas ogromne, a przede wszystkim piękne dziedzictwo ksiąg opatrzonych eleganckim stylem pisma, zdobionych cudowna Sztuka z duchowością benedyktyńską od zawsze się przenikały ciekawymi iluminacjami. cytat Ewy Wieruckiej (kultura prawosławna) : -Rosyjska książka rękopiśmienna była bogato zdobiona. Piękne inicjały, skomplikowane winiety i malownicze miniatury, tworzące tzw.ornament, cytat z "Chabad Polska " (kultura żydowska) : -Litery w zwoju Tory pisane są "asyryjskim" pismem; różne inne pisma i czcionki w których hebrajski jest zazwyczaj pisany czy drukowany nie są ważne. Linie muszą być doskonale proste i równe. Liczne prawa wyszczególniają precyzyjnie kształt każdej litery, a jeśli brakuje chociaż jednej z nich, albo też w niektórych przypadkach, jest tylko poszarpana lub zaplamiona, to cały zwój Tory jest nie-koszerny. cytat Ghani Alani (kultura tatarska) : -Kaligrafia arabska, uprawiana od ponad piętnastu stuleci, od Andaluzji po Indie, uświetniona w manuskryptach i w architektonicznych ozdobach, z biegiem czasu zyskała rangę sztuki uniwersalnej i ponadczasowej. Przytoczone cytaty pokazują, że kaligrafią zajmowały się wszystkie kultury . W projekcie zakładam, że  spośród czterech kultur wybierzemy 15-20 osób, które będą miały chęć nauczyć się kaligrafii . Nauczyciel podczas czterech 2,5 godzinnych spotkań pokaże podstawy i metody zdobienia liter . Na zakończenie powstanie album pokazujący prace od pierwszego do ostatniego etapu . Tak więc grupa osób pozna tajniki pięknego pisania, które przydaje się w projektowaniu graficznym . Kaligrafia uczy też cierpliwości, staranności, przywiązywania wagi do detali oraz koncentracji – czyli rozwija nasz umysł . Spotkania to też integracja wielopokoleniowa i wielowyznaniowa . Większym wydatkiem tego projektu to zaopatrzenie uczestników w podstawowe zestawy do kaligrafii i opłata nauczyciela . Koszt całości około 4000 zł . Tytuł projektu: „Poznaję tradycje żeglarskie w mojej małej ojczyźnie – żeglowanie z historią w tle” Ambasador projektu: Andrzej Borowski Prezentować projekt będzie Katarzyna Czarniecka Wartość Projektu: 8000zł   Scenariusz projektu (prezentacja do licytacji)  
 1. Krótka prezentacja historii powstania KŻ „Żagiel” Sokółka (data, miejsce, założyciele)
 2. Krótka prezentacja transformacji Klubu na przestrzeni lat jego funkcjonowania.
 3. Krótka prezentacja osiągnięć członków Klubu w rywalizacji regatowej.
 4. Krótka prezentacja dotychczasowych projektów przeprowadzonych przez Klub na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Sokółka.
 5. Zarys projektu „Poznaję tradycje żeglarskie w mojej małej ojczyźnie – żeglowanie z historią w tle” skierowanego do dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Sokółka.
Projekt ma być skierowany do dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Sokółka. W ramach zajęć z dziećmi chcemy przekazać historię powstania klubu, powody, którymi przy jego powstaniu kierowali się jego założyciele, ponad 40-letnią historię naszej działalności. Poprzez zajęcia sportowe w świetlicach, plenerze oraz nad wodą, chcemy spróbować zaszczepić w dzieciach pasję do żeglarstwa, przy okazji przekazać im naszą wieloletnią tradycję. Z działalnością klubu związanych jest wiele ciekawych historii, mamy członków klubu z wieloletnim doświadczeniem i bogatymi osiągnięciami. Uprawianie żeglarstwa związane jest nierozłącznie z kultywowaniem bogatej żeglarskiej tradycji. Żeglarstwo to nie tylko uprawianie sportu, to również sposób na wypoczynek, pasja, część naszego życia. W żeglarstwie ważna jest historia, kultura żeglarska, etykieta, tradycje. Nasz projekt ma polegać na przekazywaniu poprzez wspólną zabawę naszej wiedzy o żeglarstwie, aspektach kulturowych z nią związanych, zapoznaniu z etyką żeglarską i bogatą tradycją. 6. W trakcie prezentacji, w tle, chcemy zaprezentować filmy sporządzone w zw. z dotychczasowymi projektami oraz pokaz slajdów dot. działalności klubu.PAMIĘĆ ZWYCZAJÓW ŁĄCZY POKOLENIA. Prezentujący: Teresa Galewska Ambasador: Elżbieta Haponik Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce przedstawia propozycję przeprowadzenia projektu, który: 1.Odpowiada na potrzebę seniorów w zakresie bycia osobą ważną, potrzebną nie tylko w opiece nad wnukami ale znaczącą w zakresie przekazywania dzieciom historii rodzinnej, regionalnej, wskazywania jak ważna jest świadomość i rozumienie własnego pochodzenia. Zagospodarowuje czas wolny seniorów w okresie jesienno-zimowym, zaspokaja potrzebę czerpania radości z życia pożytecznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 2.Ma zwiększyć czynne uczestnictwo  seniorów w życiu społecznym, wspierać przedszkole w realizacji ważnych celów wychowawczych, pozwoli dzieciom zachować pamięć o dawnych czasach, zwiększy repertuar zabaw, wskaże jak można się ciekawie bawić bez użycia komputera i smartfona. Rozwinie zainteresowania przeszłością,  twórczą ekspresję w oparciu o inspiracje rodziców i dziadków, pobudzi do aktywnego współdziałania w życiu społeczeństwa lokalnego, wyrobi postawę otwartości na potrzeby środowiska. Czas realizacji projektu: wrzesień- grudzień 2018 Zamierzamy przeprowadzić następujące działania: 1.Przygotowanie tradycyjnej regionalnej potrawy na Święto Organizacji Pozarządowych i XIX Rodzinny Festyn Dobroczynny- przybliżony termin:21.09.2018 –poczęstunek pod kinem. Jedzenie to czysta kultura, opowiada nam o tradycjach, zwyczajach, migracjach, o języku który ewaluował przez wieki. W historii kulinariów są całe nasze dzieje. O tych zapamiętanych smakach dzieciństwa , o tym jak zmieniały się one poprzez zawieranie związków małżeńskich z osobą z innego regionu Polski czy jedynie Podlasia chcemy porozmawiać przygotowując wybraną dawną potrawę 2.Dwa spotkania z seniorami na temat pracy z wnukami w zakresie poznania swoich korzeni-z wykorzystaniem najstarszych zdjęć z rodzinnych albumów, tworzenia drzewa genealogicznego czy dekoracji ściennych z wykorzystaniem zdjęć z rodzinnych albumów. 3.Bożonarodzeniowe warsztaty w dwóch grupach 6-latków w wybranym przedszkolu współpracującym z UTW: do wyboru dawny łańcuch choinkowy, lalka szmacianka lub skorzystanie z propozycji przedszkola. 4.Bożonarodzeniowe warsztaty dla  dwóch grup seniorów :zapoznanie z jedną z dawnych technik warsztatowych np. odlewy gipsowe ozdób choinkowych.
 1. Wycieczka przedszkolaków do siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku-pierniczkowe warsztaty dla dwóch grup przedszkolaków. Wykorzystamy własne zaplecze kuchenne i dużą salę. Planujemy zakup drobnych upominków dla dzieci.
Uważamy, że uczestnictwo w takim projekcie wzbudzi pozytywne emocje zarówno u dzieci jak i naszych seniorów Zapewniamy, że będzie mądrze, smacznie i wesoło. Przybliżony koszt projektu ok.4500zł
Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
Ambasador- Anna Bednarczyk
Referujący Przemysław Dziaduła
Nasza Polska
Data rozpoczęcia projektu : 2018-07-01
Data zakończenia projektu : 2018-12-31
Wartość  6000 zł
Główny cel projektu
Celem zadania jest kultywowanie dawnych tradycji ludowych w zakresie muzyki i tańców ludowych . Cele
zostaną osiągnięte poprzez zakup 8 kompletów strojów ludowych dla zespołu tanecznego, działającego przy
Szkole Podstawowej w Sokółce, oraz nagranie i wydanie płyty popularyzującą muzykę i piosenki patriotyczne
przez dzieci i młodzież z Sokółki i okolic.
Promocja zespołu wszelkimi dostępnymi środkami masowego przekazu.Repertuar na płytę aktualnie jest
opracowywany. Cele te zostaną zrealizowane poprzez nagranie płyty
w studio ,która zostanie rozesłana do lokalnych rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. Nagranie i
wydanie płyty pozwoli dzieciom zdobywać doświadczenia sceniczne podczas występów i koncertów.
Do kogo kierujecie Wasze działania
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dzieci (7-18 lat) członkowie zespołu tanecznego działającego przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce, oraz zespół wokalny działający przy Stowarzyszeniu. Stroje będą
zakupione dla 8 dzieci występujących w zespole tanecznym.
Głównymi odbiorcami będą widzowie (słuchacze i uczestnicy) koncertów, pikników, lokalnych imprez
organizowanych przez samorząd gminny i powiatowy.
Wydanie i rozdysponowanie płyt pozwoli dotrzeć do nieograniczonej ilości odbiorców biorąc pod uwagę media.
Serwisy społecznościowe Facebook i YouTube pozwolą na nieograniczoną promocję płyty i zespołu
dziecięcego oraz zapewnią nieograniczoną ilością odbiorców naszego projektu.
W jaki sposób chcecie to zrobić?
W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupione 8 kompletów oryginalnych strojów ludowych dla grupy
tanecznej . Dzieci pod okiem instruktora uczestniczyły w warsztatach wokalnych realizując wcześniejszy projekt
"Śpiewanie naszą pasją"dofinansowanego przez gminę Sokółka i są przygotowane do realizacji płyty. W roku
2016 zespół z własnych środków nagrał 1 piosenkę i teledysk"Jestem Polakiem" link
https://www.youtube.com/watch?v=kokwVQCsucc , i ten projekt byłby doskonałą kontynuacją tamtego
wydarzenia.W ramach przygotowań przeprowadzone zostanie kilka spotkań z grupą w celu prób śpiewu i
wybrania repertuaru na płytę. Dla zespołu zostanie zakupiony zestaw nagłośnieniowy i mikrofony
bezprzewodowe na próby i późniejsze występy sceniczne. Produkcja aranżacji muzycznych i nagrań
teledysków z udziałem dzieci i młodzieży, nagrania w studio nagrań i wydanie 1000 egzemplarzy płyt, premiera
miałaby miejsce w dniu 11 listopada 2018 roku podczas obchodów Święta Niepodległości.
Skip to content