Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Projekt ,,Starość też Radość- Radość na Starość”

Projekt ,,Starość też Radość- Radość na Starość”

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce" dofinansowany ze środków Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Sokólski Fundusz Lokalny wzbudził duże zainteresowanie odbiorców. W jego zakresie przeprowadziliśmy pięć głównych działań:
  1. Ćwiczenia mózgu seniorów, których celem było wskazanie w jaki sposób podnosić sprawność pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, jak dać o dobre samopoczucie kolorując obrazki, układając krzyżówki, zapamiętując zestawy cyfr, wyrazów itp.
  2. Relaksacyjne robótki ręczne, które zwiększyły zainteresowanie działalnością sekcji sztuki ludowej, pokazały ile radości można mieć z samodzielnego wykonania pocztówek różnymi technikami, wskazały jak poszukiwać inspiracji na stronach  internetowych.
  3. Ćwiczenia fizyczne seniorów, które obejmowały pokaz ćwiczeń gimnastycznych i tańców oraz miały na celu wskazanie sposobów wykorzystania sprzętów będących w zasięgu ręki w każdym domu takich jak np. butelki wody mineralnej jako ciężarki , czy krzesła przy których można wykonywać ćwiczenia gimnastyczne czy tańczyć na siedząco.
  4. Pieczenie ciasteczek, które odbywało się w dniu dyżuru naszego stowarzyszenia , kiedy to przychodzi wiele osób. Rozchodzące się zapachy pierniczków sprawiły, że ciągle ktoś zaglądał do kuchni, pytał co takiego tu się dzieje, chciał spróbować naszych wypieków.
  5. Zabawa Andrzejkowa Seniorów odbyła się 23.11.2016 w Sokólskim Domu Kultury. Zaprosiliśmy na nią wszystkich uczestników projektu, przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce oraz Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Certyfikaty uczestnictwa w projekcie wręczyła  Prezes UTW Pani Elżbieta Haponik, zaproszona na zabawę  Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny Pani Maria Talarczyk podziękowała wolontariuszom za ich wkład pracy w realizację projektu.

Mieliśmy okazję pochwalić się tym, co udało nam się zrobić w ramach projektu, zachęcić do współpracy zaproszonych gości.

Projekt sprawił, że wiele osób , które dotychczas tylko korzystały z propozycji przedstawianych przez zarząd czy opiekunów naszych sekcji zmieniło nastawienie z oczekiwania na podejmowanie działań samodzielnie wymyślonych. Pojawiła się propozycja utworzenia nowej sekcji pod nazwą,, Krąg Radości’’, która zaspokoiłaby potrzebę ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do potrzeb seniorów.

Wesoła zabawa była tym, czego nam seniorom potrzeba. Aby się smutno nie zestarzeć, musimy stwarzać okazję , by bawić się jak dzieci.

Teresa Alicja Galewska