Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Pierwszy w dziejach Sokółki Event – pod tytułem „Giving Circle” w dniu 08.02.2018r. – przeszedł już do historii.

Pierwszy w dziejach Sokółki Event – pod tytułem „Giving Circle” w dniu 08.02.2018r. - przeszedł już do historii.
Zdaniem uczestników spotkania -był bardzo udany! Był elegancki poczęstunek, były świetne występy w wykonaniu: Zespołu „Cygańskie Serca”, zespołu „Jemioła” pod Dyrekcją Pani Ewy Dębko. Ale przede wszystkim były doskonale przygotowane prezentacje czterech organizacji: Klubu Żeglarskiego „Żagiel”, Stowarzyszenie UTW, Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka, Związku Tatarów RP O/Bohoniki. Niestety nie zaprezentował swojego projektu Pan Zbigniew Dębko z zespołem „Jemioła” z powodu nie znalezienia chętnych do licytacji! Zaproszonych było wielu gości z wszystkich sektorów. Zarówno organizatorzy jak i same prezentujące się organizacje- zaprosiły wielu przedsiębiorców i samorządowców, ale z powodu nawału pracy, zjawili się wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Po mistrzowsku prowadzona, przez Panią Agnieszkę Kozakiewicz, licytacja projektów, przyniosła efekty niższe, niż się spodziewaliśmy: Klub Żeglarski „Żagiel” - od 3 licytujących uzyskał kwotę                         300 zł Uniwersytet Trzeciego Wieku- od 5 licytujących uzyskał kwotę      670 zł Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka - od 3 licytujących uzyskał kwotę 350 zł Związek Tatarów RP O/Bohoniki- od 5 licytujących uzyskał kwotę            870 zł                                                                                                      Razem: 2190zł Największymi darczyńcami okazali się Zarząd, Pracownicy i członkowie Rady „Sokólski Fundusz Lokalny”, którzy głosowali głównie na UTW i Związek Tatarów. Rozumiemy, że nie zawsze można mieć czas na przybycie na spotkanie, ale można wesprzeć- poprzez Fundacji „SFL”, organizacje które wzięły udział w tym wydarzeniu, aby mogły zrealizować swoje plany, które są bardzo ambitne: Klub Żeglarski ”Żagiel” - chce przybliżyć dzieciom ze świetlic środowiskowych tradycje żeglarskie w Sokółce, od słynnych Sokólskich żeglarzy, braci Piotra i Mieczysława Ejsmontów – poczynając. Uniwersytet Trzeciego Wieku – w projekcie „Tradycja łączy Pokolenia” chce zwiększyć czynne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym, wspierać przedszkole w realizacji ważnych celów wychowawczych. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka – pragnie zdobyć środki na uszycie strojów dla zespołu dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 – na 100-lecie tej szkoły. Związek Tatarów RP O/Bohoniki – chce nauczać kaligrafii poprzez projekt „Kaligrafia, a Wielokulturowość”. Opis w/w projektów znajdziecie Państwo na stronie www.fundacjasfl.pl Wszystkie darowizny przekazane przelewem na konto Fundacji „SFL” Nr konta: 52 2030 0045 1110 0000 0418 1130  ze wskazaniem wybranej organizacji – mogą Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania, a ponadto zostaną Państwo zaproszenie na wydarzenia realizowane przez obdarowane organizacje. Anonimowy Darczyńca, który na Giving Circle przeznaczył najwyższą kwotę, uzyskał tytuł „Darczyńca Miesiąca Lutego 2018” Stowarzyszenie UTW zaprosiło darczyńców GC na galę z okazji 10-lecia swojego powstania, z której to organizacji Fundacja udziela wsparcia w programie DL od 2009roku. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na Giving Circle wsparli organizacje kwotą, która razem z licytacją darowizn od Pani Grażyny Sienkiewicz z Warszawy- wyniosła 2310zł.
Skip to content