Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Ogłoszenie o konkursie “Działaj Lokalnie X” 2018

Ogłoszenie o konkursie "Działaj Lokalnie X" 2018

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE X” 2018 REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE I FUNDACJĘ SFL I SAMORZĄDY GMIN:
SOKÓŁKA, DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, SZUDZIAŁOWO, NOWY DWÓR

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 55.010 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.
Program adresowany jest do:
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:
przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego
-grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

- W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 5 kwietnia do 5 maja 2018 r., do godziny 16:00.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 9 kwietnia do 5 maja br.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 15 maja 2018r., a 31 grudnia 2018 r.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
-zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
-będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych,

- będą realizować projekty związane z 100-leciem odzyskania niepodległości
-będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL X, do pobrania na stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Talarczyk – Koordynator programu
Marta Andrukiewicz – Asystent Koordynatora programu
Tel. 85-711-57-00, fundacjasfl@gmail.com.

Szkolenie na temat składania wniosków do programu Działaj Lokalnie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Fundacji, Pl. Kościuszki 9

Skip to content