Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

OGŁOSZENIE – Stypendia, regulaminy

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2019/2020, w ramach następujących programów:
  1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z”, Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:
dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać 4 stypendia po 1000zł płatne w 2 ratach po 500zł dla uczniów szkół średnich – planujemy przyznać 10 stypendiów po 1500zł płatne w 2 ratach po 750zł
  1. Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół średnich (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich po 200 zł/m-c płatne w 2 ratach oraz około 16 stypendiów dla studentów, 380 zł/m-c płatne w 2 ratach po 1900zł
Regulaminy Funduszy Stypendialnych Prymus i Sokół są do pobrania na stronie Fundacji SFL – www. fundacjasfl.pl STYPENDIA „SOKÓŁ”  -   WNIOSKI ON-LINE NALEŻY SKŁADAĆ OD 12 sierpnia  2019 R DO 30 WRZEŚNIA 2019 R OKOŁO GODZINY 20:00 WNIOSKI PRYMUS    NALEŻY SKŁADAĆ OD 12 SIERPNIA 2019 R DO 9 WRZEŚNIA 2019 OKOŁO GODZINY 20:00 Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
  1. Stypendia imienne:
- Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia po 1500zł płatne w 2 ratach po 750zł - Imienia Mikołaja Talarczyka dla potomków „Żołnierzy wyklętych” oraz ofiar  okupacji i Komunizmu dla uczniów szkoły podstawowej lub średniej – 1 stypendium płatne w 2 ratach po 500zł UWAGA! Wysokość stypendiów może  ulec zmianie. Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania na stronie Fundacji „SFL” WWW.fundacjasfl.pl termin składania wniosków do 9 września 2019r.   UWAGA! Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium: – PRYMUS – dla uczniów  klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c,                        – dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.   Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów. Ważne! Wysokość dochodu na jednego członka rodziny kandydatów  na stypendystów wszystkich programów - nie może przekroczyć 1688zł (brutto) z miesiąca 06.2019r