Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Ogłoszenie o naborze wniosków Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2016/2017 dla studentów I roku studiów dziennych.

Zarząd Fundacji SFL ogłasza nabór na Stypendia Pomostowe we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dla studentów I roku akademickiego 2016/2017 jednolitych studiów dziennych magisterskich.
Na rok akademicki 2016/2017 Fundacja SFL zarezerwowała 5 Stypendiów Pomostowych. Pierwszeństwo w uzyskaniu rekomendacji będą mieli stypendyści Fundacji SFL, kandydaci zamieszkali na terenie miasta i gminy Sokółka. Fundacja z własnych środków na br. nie przewidziała dopłat do Stypendiów Pomostowych. Uczniowie pragnący uzyskać rekomendację do Stypendiów Pomostowych z Fundacji FEP w Łodzi, mogą uzyskać taką rekomendację pod warunkiem znalezienia sponsora, który sfinansuje 1/4 wartości stypendium wynoszącego 500 zł miesięcznie, tj. 125 zł miesięcznie. Jest możliwość otrzymania dofinansowania tej kwoty z Fundacji Wspomagania Wsi do wysokości 16% na jedno stypendium. tj. do kwoty 80 zł miesięcznie; do wpłaty ze strony sponsora stypendysty pozostałaby kwota 45 zł miesięcznie. Osoby, które chcą ubiegać się o Stypendium Pomostowe- prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku o rekomendację do Fundacji SFL, po to, aby Fundacja mogła złożyć odpowiedni wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi . Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składnia wniosków jest aktywna od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 r. do godziny 16:00. Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami ( świadectwo maturalne, zaświadczenie o dochodach i rekomendacja Fundacji SFL) należy złożyć do Fundacji SFL najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2016 roku.