Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2017/2018, w ramach następujących programów:
  1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego - Lokalne Programy Stypendialne "Równe szanse", Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji "SFL":
- dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 13 stypendiów po 100 zł/m-c, - 14 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – stypendium po 150 zł/m-c.
  1. Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 500 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 16 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.
Regulaminy Funduszy Stypendialnych Prymus i Sokół są do pobrania na stronie Fundacji SFL – www. fundacjasfl.pl   Wnioski on-line należy składać od 18 sierpnia 2017 r. do 10 września 2017 r. Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”   UWAGA! Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium: - PRYMUS - dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c,                        - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c.   Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.org.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce