Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „DZIAŁAJ LOKALNIE” X 2017

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE X” 2017 REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE I FUNDACJĘ SFL

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł. Program adresowany jest do: -organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, -grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp. -grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL. TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 12 kwietnia do 17 maja 2017 r., do godziny 16:00. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl. KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 19 kwietnia do 17 maja br. OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2017 r., a 31 grudnia 2017 r. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: -zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, -wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, -mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, -przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, -będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, -będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL X, do pobrania na stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji udzielają: Maria Talarczyk – Koordynator programu Marta Andrukiewicz – Asystent Koordynatora programu Tel. 85-711-57-00, fundacjasfl@gmail.com

Szkolenie na temat składania wniosków do programu Działaj Lokalnie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Fundacji, Pl. Kościuszki 9.