Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na stypendia „Sokół” na II semestr roku akademickiego 2016/2017

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza dodatkowy nabór wniosków na stypendia „Sokół” The Pucilowski Foundatione na II semestr roku akademickiego 2016/2017 dla studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka.

Kwota przeznaczona na stypendia na II semestr wynosi 5 100 zł.

Z programu mogą skorzystać studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać 3 stypendia, płatne po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych lub 1700 zł na II semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Wnioski on-line należy składać od 15 luty 2017 r. do 28 luty 2017 r. UWAGA!

Warunkiem ubiegania się o stypendium na II semestr jest:

-średnia ocen z ostatniego semestru minimum 3,5

-dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczający 2/3 najniższego wynagrodzenia tj. 1333 zł brutto

-udokumentowanie dochodu za okres grudzień 2016, styczeń i luty 2017r.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli studenci angażujący się w pracę na rzecz 'Sokólskiego Funduszu Lokalnego” w roku 2016 i deklarujący przekazanie 1% podatku za 2016 r na rzecz Fundacji SFL jak największej liczby podatników.

Zarząd Fundacji SFL

Skip to content