Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Oferta zatrudnienia

Zarząd Fundacji „SFL” ogłasza nabór na wolne stanowiska, w ramach projektu „Świetlice marzeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Stanowisko :

1. Wychowawca w świetlicy środowiskowej

-zatrudnienie na czas trwania projektu, od 01.10.2020 do 31.10.2021

-wymiar pracy ½ etatu (wynagrodzenie brutto 1300 zł /mc)

-wymagania: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane pedagogiczne), 2 letni staż pracy z dziećmi, ukończony kurs wychowawcy wypoczynku

-ilość miejsc pracy: 2

2. Osoba prowadząca zajęcia z j. angielskiego:

-80 godzin zajęć do przeprowadzenia/ 100zł brutto godzina

-wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi, preferowany czynny zawodowo nauczyciel języka angielskiego

3. Osoba prowadząca zajęcia z matematyki:

-80 godzin zajęć do przeprowadzenia / 100zł brutto godzina

-wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi, preferowany czynny zawodowo nauczyciel matematyki

4. Osoba prowadząca zajęcia z informatyki:

-80 godzin zajęć do przeprowadzenia / 100zł brutto godzina

-wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi, preferowany czynny zawodowo nauczyciel informatyki

5. Trener piłki nożnej:

-40 godzin treningów piłki nożnej do przeprowadzenia / 100zł brutto godzina

- wymagane uprawnienia trenerskie międzynarodowe minimum UEFA B

6. Instruktor pływania:

-przeprowadzenie zajęć z nauki bądź doskonalenia pływania dla uczestników projektu

- wymagane uprawnienia instruktora pływania oraz ratownika wodnego

7. Psycholog:

-48 godzin pomocy psychologicznej dla dzieci ze świetlic - indywidualnej lub grupowej, zależnie od potrzeb/ 100zł brutto godzina

-wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w biurze projektu - Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka lub drogą elektroniczną fundacjasfl@gmail.com - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 25.09.2020r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 857115700.