Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Nowa Rada Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny – ukonstytuowana.

W dniu 30 czerwca 2016roku ukonstytuowała się nowa Rada Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny powołana przez Radę Miejską w dniu    13.05.2016 r. na cztery lata 2016-2019. W skład Rady weszło 5-ciu nowych członków. Członkowie Rady wybrali spośród siebie:
  1. Przewodnicząca Rady – Halina Otokav- dotychczasowa przewodnicząca.
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady – Krystyna Babynko -dotychczasowa zastępca.
  3. Sekretarz Rady – Lucyna Dowgiert – dotychczasowa sekretarz.
Członkowie Rady ustalili też skład Komisji: Komisja Grantowa: Helena Czaplejewicz – Przewodnicząca Komisji Radosław Onoszko – Sekretarz Alina Struczewska – członek Komisji Leszek Kiejko - członek Komisji Beata Matyskiel - członek Komisji Aneta Maliszewska  - członek Komisji Krzysztof Chojnacki - członek Komisji Komisja Stypendialna Marta Półtorzycka- Przewodnicząca Komisji Agata Gryszkiewicz – Sekretarz Elżbieta Margielewicz- członek Komisji Barbara Chmielecka – członek Komisji Wioleta Dambrine- członek Komisji Lucyna Dowgiert- członek Komisji Martyna Tochwin- członek Komisji Komisja Finansowa: -Krystyna Babynko- Przewodnicząca -Halina Otoka- Sekretarz -Eugeniusz Wiśniewski -członek Komisji Komisja fundraisingowa: Przystąpienie do  Komisji Fundraisingowej zgłosili chęć wszyscy członkowie Rady Fundacji SFL ( Krystyna Babynko,Eugeniusz Wiśniewski,Halina Otoka ,Lucyna Dowgiert,Półtorzycka Marta, Czaplejewicz Helena, Dambrine Wioleta,Szczęsnowicz Maciej),  którzy postanowili wybrać spośród siebie przewodniczącego Komisji -Mateusza Grynczela i  Sekretarza Komisji -Adama Radkiewicza. Rada Fundacji SFL podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań wyników finansowych Fundacji za okres 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 z sumą bilansową 548 857, 30 zł oraz zyskiem w wysokości 4 066,83. Uchwalono również kierunki działań Fundacji na rok 2016.
Skip to content