Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Mimo pandemi sokólscy emeryci nie przerwali działalności

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i
gminy Sokółka zrzesza w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych
utrudnień związanych z pandemią coronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz
swoich członków i osób starszych. Zgłosiliśmy do konkursu "Działaj
lokalnie"projekt "Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po
pandemii".
Organizatorami i grantodawcami w konkursie projektów byli:

Projekt nasz znalazł uznanie i zyskał dofinansowanie w postaci grantu o
wartości 3 500 zł. Całkowity koszt projektu wraz z udziałem własnym wyniósł
10 300 zł.
Co prawda okres pandemii nie minął, ale projekt udało się zrealizować,
po części w okresie złagodzonych ograniczeń, jak również w czasie ich trwania,
przy zachowaniu obowiazujacego reżimu sanitarnego.
W ramach projektu zrealizowano nastepujace przedsięwzięcia:

 1. Jednodniowa wycieczka autokarowa do Wigierskiego Parku Narodowego i
  klasztoru Kamedułów w Wigrach dnia 26.08.2020 r, w tym:
  ➢ zwiedzanie klasztoru Kamedułów z przewodnikiem,
  ➢ spacer po scieżkach Wigierskiego Parku Narodowego,
  ➢ rejs statkiem po jeziorze Wigry,
  ➢ wspólny posiłek w ogrodach klasztornych,
  Wycieczka była bardzo udana, uczestniczyło w niej 47 emerytek i
  emerytów.
 2. Ognisko integracyjne dla seniorów na polanie w Hałem w dniu 2.09.2020
  r. Wzięło w nim udział 40 osób. Czas upłynął miło przy płomieniach
  ogniska, muzyce i wspólnym śpiewaniu.
 3. "Świąteczna paczka dla seniora"