Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Konkurs „Opowiedz…” 2020

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców  edycji „Działaj Lokalnie” 2020 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2020 Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW, oraz FILMOWY PRODUKT PROJEKTU a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU.  Wszystkie informacje o Konkursie wraz z kartą zgłoszenia oraz regulaminem znajdują się na stronie www.fundacjasfl.pl . Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu od czerwca przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 30 listopada 2020 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 21 grudnia 2020  r. do godziny 14.00. Prace należy dostarczyć na pendrive. Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona, na  szczeblu lokalnym w okresie od  połowy  grudnia 2020 do połowy stycznia 2021 i przesłana do etapu ogólnopolskiego. Pula nagród na szczeblu lokalnym wynosi 480 zł. Osoba do kontaktu:  Anna Przeździecka Tel. 507 540 201 Marta Andrukiewicz Tel. 505 744 563  Elżbieta Maliszewska Tel. 508 813 643  tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com
Skip to content