Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Informacja o rozdzielaniu żywności pochodzącej z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin z gminy Sokółka.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” zajmuje się dystrybucją żywności pochodzącej z Unii Europejskiej – od 2004 roku. W tamtych latach rzeczywiście dystrybucją żywności mogły zajmować się wyłącznie organizacje pozarządowe. Fundacja zawarła porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej , na mocy którego Fundacja SFL zamawiała żywność z Banku Żywności, a wydawaniem żywności zajmowali się pracownicy OPS. Tak było do roku 2012. Od tego roku pozyskiwaniem i jej wydawaniem zajeła się Fundacjia SFL.Regulamin programu PEAD nie zabrania obecnie zamawiania i wydawania żywności bezpośrednio przez OPS i  i niektóre Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie sokólskim zajmują się całkowicie tym problemem. W gminie Sokółka po wprowadzeniu dość rygorystycznych i pracochłonnych dokumentacji – rozdawaniem żwyności z Unii Europejskiej od 2015 r. zajęła się wyłącznie Fundacja SFL. W roku 2015 z pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej skorzystało  1 951 osób ( I półrocze - 1500 osób, II półrocze - 451 osób) skierowanych przez OPS Sokółka. Te osoby pobrały łącznie 29 830 kg żywności, o wartości 66 234 zł. Oprócz podopiecznych OPS Sokółka- z pomocy żywnościowej prowadzonej przez Fundację SFL skorzystało 20 osób niewidomych z całego powiatu sokólskiego zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych kierowanych przez Prezes Oddziału Panią Barbarę Sawicką. Od lipca 2015 roku do końca maja br. prowadziliśmy z Bankiem Żywności w Suwałkach, zarządzanym przez Prezesa Romualda Turczyńskiego -Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym realizowanego w Programie 2015. W tym programie uczestniczy 631 osób posiadających skierowanie z OPS w Sokółce.Z pomocy żywnościowej mogą korzystać osoby, których dochód na 1 osobę nie przekracza: 771 zł w rodzinie lub 958 zł -dla osób samotnych. W ramach  Programu Operacyjnego Pomoc -Żywnościowa 2014-2020 podopieczni OPS nie tylko pobierają żywność,ale również uczestniczą  w zajeciach dotyczących wyjścia z sytuacji kryzysowych i powrotu do życia w społeczeństwie z ograniczeniem korzystania z pomocy społecznej. Dla chętnych zorganizowaliśmy z Bankiem Żywności warsztaty: kulinarne, ekonomiczne i dietetyczne, uczące efektywnego zużywania otrzymanej żywności. Żywność pobieramy z Banku Żywności Suwałki – magazyny w Białymstoku ul. Węglowa. Każdej osobie przysługiwało około 49 kg żywności. Dzięki uprzejmości Dyrektora OSiR w Sokółce, Pana Piotra Rygasiewicza, w 2016 r udało nam się przywieść z Białegostoku i rozdać  około 15 ton żywności. Ostatnia dostawa będzie w dniu 25 maja 2016. Liczymy na to, że od lipca bieżącego roku rozpocznie się nowy program POPŻ 2014-2020. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię i brak pracowników do obsługi programu- Fundacja SFL ograniczy ilość wydawanej żywności do osób współpracujących z Fundacją SFL w różnych programach prowadzonych przez Fundację tj. udział w warsztatach, imprezach charytatywnych, dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlic i wolontariuszy. Oprócz wydawania żywności z Programu POPŻ, Fundacja prowadzi trzy razy w roku zbiórki żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem” do których to zbiórek angażujemy około 130 wolontariuszy- naszych stypendystów i uczniów sokólskich szkół.Ze zbiórek żywności pochodziło w 2015 r. 5 742  kg o wartości 29 707 zł.Od 2004 r. łącznie, w ramach zbiórek żywności, zebrano ponad 60 ton żywności. Zachęcamy inne Organizacje Pozarządowe z gminy Sokółka aby włączyły się w organizację wydawania żywności dla swoich podopiecznych.

Koordynator Programu -Maria Talarczyk

Skip to content