Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!

Bogatym nie jest ten,  kto posiada, lecz ten,  kto daje 

Jan Paweł II

Fundacja SFL zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki do wzięcia udziału w zbiórce mikołajkowej w dn. 4 grudnia b.r. w godz. 9.00-12.00.

Będzie to akcja na skalę ogólnopolską pod hasłem „1000 Mikołajów na Dzień Dobroczynności zbiera na stypendia dla uzdolnionej młodzieży”. W ubiegłym roku w tej akcji uczestniczyło około 100 wolontariuszy, w tym również Radni Samorządu, Włodarze Gminy i Powiatu Sokółka oraz szefowie zakładów pracy. Zebrana kwota na stypendia wyniosła około 3000 zł.

 Środki uzyskane podczas tegorocznej zbiórki, zostaną przeznaczone na powiększenie funduszu stypendialnego, z którego wypłacane są stypendia dla zdolnych i niezamożnych uczniów z miasta i gminy Sokółka oraz program „Działaj Lokalnie”.

Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze – „Mikołaje” ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mile widziane będą też osoby dorosłe w przebraniu mikołajkowym. Zbiórka „Mikołajów” o godz. 8.45 w dn. 4 grudnia, przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

Apelujemy do kierownictwa urzędów, zakładów pracy o wpuszczenie „Mikołajów” do swoich zakładów pracy lub zgodę na pozostawienie w zakładzie puszek na zbiórkę mikołajkową.

Ze szczególnym apelem o wsparcie Dnia Dobroczynności, zwracamy się do Radnych Samorządu i Włodarzy Gminy i Powiatu Sokółka.

Z góry dziękujemy za ofiarność.

Zarząd Fundacji SFL

Skip to content