Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

GRANTY NA PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE -PO RAZ 13 ROZDANE!

W dniu 7 czerwca 2016 r. Komisja Grantowa rozpatrzyła wnioski programu Działaj Lokalnie IX 2016. Na konkurs z 5 gmin powiatu sokólskiego wpłynęły 24 wnioski. Wartość złożonych projektów wyniosła 168 706 zł. Środki na Program Działaj Lokalnie IX 2016 pochodzą z: Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
  • 50 000 zł w tym na granty 27 000 zł
  • Urząd Miejski w Sokółce- 15 000 zł, w tym na granty 14 000 zł
  • Urząd Miejski Dąbrowa- 5 000 zł, w tym na granty 4 500 zł
  • Urząd Gminy Korycin- 5 000 zł, w tym na granty 4 500 zł
  • Urząd Gminy Szudziałowo - 2 000 zł, w tym na granty 2 000 zł
  • Urząd Gminy Nowy Dwór- 2 000 zł, w tym na granty 2 000 zł
  • Fundacja SFL (zbiórki i 1 %)- 2 000 zł w tym na granty 2 000 zł
Na podstawie wykazu ocen, sporządzonych przez członków Komisji, sporządzono listę rankingową z propozycją dotacji. Lista przyznanych dotacji, zatwierdzona przez Zarząd Fundacji przedstawia się jak niżej: Zestawienie wniosków w konkursie "Działaj Lokalnie IX"2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" we współpracy z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Sokółka i Nowy Dwór