Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Gala z okazji 25-lecia połączonych fundacji Fundusz Pomocy Społecznej i Sokólski Fundusz Lokalny

Gala z okazji 25-lecia połączonych fundacji Fundusz Pomocy Społecznej i Sokólski Fundusz Lokalny
Na zaproszenie Burmistrz Sokółki p.Ewy Kulikowskiej i Prezesa Zarządu Fundacji SFL Marii Talarczyk, na galę przybyło wielu znakomitych gości.
Zaszczycił nas obecnością poseł na Sejm RP p. Mieczysław Baszko. W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego życzenia i gratulacje złożył p. Bogdan Olszewski. Osobiście pogratulował nam  Starosta Sokólski p. Piotr Rećko.  W imieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku życzenia złożyła z-ca Dyrektora p. Bożena Tomaszewska. Mieliśmy też zaszczyt powitać przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce p. Daniela Supronika, p. Zofię i Agatę Gryszkiewicz ( przedstawicielki The Puciłowski Foundatione z Nowego Yorku), p. Romualda  Turczyńskiego  Prezesa Stowarzyszenia Bank Żywności w Suwałkach, p. Łukasza Pietraszkiewicza laureata konkursu Top Model z Londynu, członków Rady Fundacji, dyrektorów sokólskich zakładów pracy, przedstwicieli organizacji poza rządowych. Z ramienia przedstawicieli duchowieństwa zaszczycił nas swoją obecnością proboszcz parafii prawosławnej ks. Włodzimierz Misiejuk.
Na wstępie goście obejrzeli film przygotowany przez p. Mariana Biziuk obrazujący 25-letnią działalność Fundacji SFL. Historię Fundacji przedstawiła Prezes Zarządu Maria Talarczyk.  Galę prowadził p. Zbigniew Dębko dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury. Po występie śpiewających dzieciaków z p. Przemysławem Dziaduła - zaproszeni goście wręczyli na ręce Prezes Fundacji i Przewodniczącej Rady Fundacji gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych sukcesów.
Galę uświetniły występy zespołów: "Szudziołowianki" z p. Zdzisławem Kuderko, "AD-REM" z Dąbrowy Białostockiej z p.Jarosławem Woźniewskim, Zespół Regionalny Sokółki pod dyrekcją Ewy Dębko i chór sokólski "Wrzosy" pod dyrekcią p. Piotra Czeczota.
Osobom zasłużonym na rzecz budowy dobra wspólnego i rozwoju filantropii w gminie Sokółka zostały wręczone pamiątki w postaci Aniołów Dobroczynności (dla 19 osób) oraz Serca za Serce (dla 31 osób). Galę uświetnił występ Kasi i Michała z Sokółki.
Wiele wzruszeń dostarczyły nam dzieci ze świetlicy i życzenia Top Modela z Lodynu, pierwszego wychowanka świetlicy Konieczynka.
Serdeczne życzenia i gratulację z okazji 25-lecia przesłali:
- p. Paweł Łukasiak prezes Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce,
-p. Dorota Komornicka prezes  Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce,
- p. Zofia Sopijaszka z Fundacji Przedsiębiorczości z łodzi
-p. Justyna Sośniak Z firmy Vestor z Sosnowca
-p. Irena Gadaj prezes Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej.
Uwieńczeniem gali był słodki poczęstunek w postaci urodzinowego tortu przygotowanego przez piekarnię PSS Jaskółka w Sokółce.
Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny składa wszystkim współorganizatorom i uczestnikom gali. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali oraz historii 25-letniej działalności
Słowo wstępne Szanowni Goście! Obejrzeli Państwo krótki film o 25-letniej działalności połączonych Fundacji:Fundusz Pomocy Społecznej i Sokólski Fundusz Lokalny. Trudno w 10-ciu minutach zawrzeć to wszystko, co działo się przez całe ćwierćwiecze. Pragnę więc przybliżyć i skomentować te wydarzenia z dziejów Fundacji, które miały największy wpływ na rozwój całej społeczności. Głównym wszak celem Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Sokólszczyzny. Zarówno Fundacja FPS jak i SFL zawsze wychodziły naprzeciw aktualnym problemom społecznym. W latach 1992-97, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o wychowaniu w trzeźwości- -rozwiązywaliśmy wspólnie problemy alkoholowe gminy- dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa, PHARE i Akademy for Educational Dewelopment finansowanym przez Rząd Stanów Zjednoczonych. Poradnik opracowany na podstawie zrealizowanego projektu trafił do samorządów w całej Polsce. Od tamtych lat działał Ośrodek Usług Socjalno Terapeutycznych oraz świetlice środowiskowe. W latach 2003-2004- tuż przed wejściem w życie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie- w porozumieniu z 15-toma organizacjami z gminy Sokółka opracowaliśmy pierwszy w województwie podlaskim Program Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi ze środków PAFW i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. To wtedy dzięki nam gmina Sokółka znalazła się w programie "Przejrzysta Polska" a w 2016 roku otrzymała certyfikat "Samorząd przyjazny NGO". Podstawowym problemem, z którym postanowił zmierzyć się Sokólski Fundusz Lokalny w 2000 roku- było wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji. Jako pierwsi w województwie rozpoczęliśmy prowadzenie funduszy stypendialnych- najpierw dla studentów, wspólnie z ARFP, a od 2001 roku dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych "PRYMUS" z Fundacją St. Batorego, Starostwem i Urzędem Gminy Sokółka. W 2001 roku zostaliśmy zaproszeni do programu Stypendia Pomostowe realizowanego przez FEP w Łodzi, finansowanego ze środków PAFW ,NBP I funduszy lokalnych. Jednocześnie prowadziliśmy stypendia Agrafka i Agrafka Muzyczna z ARFP i Fundacją Pro Bono Polonae. W roku 2011 nawiązaliśmy współpracę z Anną Sokolik z The Pucilowski Foundatione, która przekazuje co roku 21 000 dolarów na stypendia "Sokół". Łącznie przyznaliśmy ze wszystkich programów stypendialnych960 stypendiów na sumę ponad 1 300 tys zł. W 2013 zostaliśmy wyróżnieni w konkursie "Dobre Stypendia". To, czym różni się działalność Sokólskiego Funduszu Lokalnego od działalności innych organizacji - jest posiadanie kapitału żelaznego, oraz przyznawanie grantów dla organizacji i grup nieformalnych. Jako pierwsi w województwie podlaskim rozpoczęliśmy rozdawanie grantów: -w programie "Godzina po lekcjach" przyznano 30grantów na sumę 30 tys zł - w programie "Pracownia Umiejętności" przyznano 64 granty na sumę 94 tys zł. - w programie "Działaj Lokalnie" przyznano 196 grantów na sumę 656 670 zł Razem na sumę 780 670 zł. Dzięki tym grantom, nie tylko zrealizowano z młodzieżą i dorosłymi wiele wspaniałych projektów, ale też nauczyliśmy organizacje i grupy zdobywać środki z innych źródeł. Dzięki tym projektom powstały nowe organizacje, ożywiły się słabe małe organizacje- w całym województwie m. in. dzięki środkom FIO w projekcie "Działajmy Lokalnie- Efektywne Organizacje w Woj. Podlaskim" wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce. Wszelkie działania Fundacji opierały się na współdziałaniu z samorządami lokalnymi i w partnerstwie z przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych. I tak kolejno: - w latach 1995-97 stworzono koalicję wokół rozwiązywania problemów alkoholowych - w roku 2001-stworzyliśmy koalicję na rzecz programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych- pozyskano ponad 1100 wolontariuszy, zebrano 100 tys zł na stypendia i kapitał żelazny - z Fundacji Polsat, szkołami, służbą zdrowia przebadano 1500dzieci, wyposażono 4 gabinety rehabilitacyjne -lata 2002-03- stworzono koalicję na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia w Sokółce z funduszy unijnych - przeprowadzono badania, uchwalono program przeciwdziałania bezrobociu, urządzono Festyn połączony z Ogólnopolskimi Mistrzostwami Polski Skuterów Wodnych - w latach 2003-04 zawiązaliśmy porozumienie z 15-stoma organizacjami w celu opracowania programu współpracy organizacji pozarządowych - w latach 2009-2013 realizacja programów Lokalne Partnerstwa PAFW-" Społeczna reakcja Stop krzywdzeniu dzieci " z 20 -stoma partnerami i "Można inaczej" z 21 partnerami. - w roku 2014 - uczczenie 25-lecia pierwszych demokratycznych wyborów z Fundacją im. St. Batorego, członkami Komitetu Obywatelskiego Ziemi Sokólskiej i Samorządem. -w 2015 r- "Miejska gra rowerowa" dla uczczenia 25-lecia Samorządów ze środków PAFW - Animator Dobra Wspólnego -lata 2012-13 program V4 "Kocham Sokółkę- dbam o jej estetykę" z udziałem wspólnot mieszkaniowych, szkół i samorządu rok 2016- program V4 "Partnerzy , wolontariusze Fundacji SFL, aktywnie zaangażowani w filantropię lokalną" , powołanie Nowej Rady, szkolenie członków rady i wolontariuszy , wycieczka do Wioski Garncarskiej. Z Fundacją PZU "Łączyliśmy Pokolenia" w wyniku czego powstała grupa Kabaret "To i Owo" i Kapela "U Mundka". Chcę na koniec podkreślić, ze wszystkie osiągnięcia Fundacji FPS i SFL zawdzięczamy dobrej współpracy z samorządem lokalnym, z biznesem, organizacjami pozarządowymi i wsparciu ze strony licznych darczyńców w budowaniu dobra wspólnego tworząc podstawy filantropii lokalnej. Dziękuję wszystkim zebranym za wkład we wspólne dobro, za dar serca.