Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” dzięki Kulczyk Foundation i Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki bierze udział w sojuszu “Żółty Talerz”

Dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” przez rok od listopada 2016 roku otrzymały dofinansowanie posiłków - dzięki, któremu podpisaliśmy umowę z Gastronomią Polski Dom Rodzinny Serce i dwa razy w tygodniu dzieci otrzymują ciepły posiłek. „Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. „Żółty Talerz” został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi. W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy. „Żółty Talerz” to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu. Elementem szerszego projektu w tym zakresie jest telewizyjny serial edukacyjny „Efekt Domina” poświęcony w tym roku właśnie problemom głodu i niedożywienia.