Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Echa XVII Festynu Dobroczynnego

W dniu 17.09.2016 roku odbył się XVII Rodzinny Festyn Dobroczynny, w tym roku, wyjątkowo połączony z obchodem Święta Organizacji Pozarządowych. Organizatorami imprezy byli: Fundacja SFL i Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce. Swoje dokonania najliczniej zaprezentowały organizacje i grupy realizujące w bieżącym roku projekty w programie Działaj Lokalnie IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwój     Filantropii w Polsce i Fundację Sokólski Fundusz Lokalny. Na Festynie wystąpiły m.in.: - zespół nauczycieli AD- REM z Dąbrowy Białostockiej - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod skrzydłami” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym wystawiło stoisko z własnymi wyrobami - Klub Żeglarski „Żagiel” w Sokółce realizujący projekt „A hoj przygodo” zorganizował zabawy dla dzieci - Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo realizując projekt „Pajdowisko- czyli święto wiejskiego chleba” wystąpiło z chlebem i wiejskimi wyrobami oraz wspaniałym występem zespołu „Szudziałowianki” - Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” przedstawiło występ 5 dzieci biorących udział w projekcie „Śpiewające Dzieciaki” z gminy Nowy Dwór – piosenki te znalazły się na płycie nagranej przez Przemysława Dziadułę - UTW realizujący projekt „Starość też radość- radość na starość” przedstawiło ćwiczenia z kijkami do nordic walkingu - Związek Tatarów Polskich z Bohonik wystawił stoisko z własnymi publikacjami i wyrobami kuchni Tatarskiej Fundacja SFL zaprezentowała kiermasz ciast przygotowanych przez stypendystów i zabawy loteryjnej, wystawiła swoje wydawnictwa „25 lat w Służbie Społeczności” wydane dzięki V4. W konkursie na najlepsze ciasto stypendysty, pierwsze miejsce uzyskało ciasto z wiśniami Justyny Kułak, 2 miejsce za ciasto 3 bit uzyskała Joanna Raczkowska, 3 miejsce za ciasto „Usta Adama” zdobył Piotr Chmielowiec. W wyniku licytacji pięknego tortu autorstwa Pani Marty Wilczewskiej  uzyskano aż 50zł. W sumie na Fundusz Stypendialny SFL uzyskaliśmy od Darczyńców podczas festynu -kwotę 1050zł. Dzieci zdobywające aktywności w różnego rodzaju zabawach otrzymały prezenty ufundowane przez Fundacja SFL jak i miejscowych sponsorów. Po prezentacjach nastąpiło wręczenie stypendiów „Prymus” i „Sokół”. Prezes Zarządu Fundacji złożyła podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy ufundowali stypendia na rok szkolny 2016/2017 tj. Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Agory współfinansujących program stypendialny Prymus oraz Urzędowi Miejskiemu w Sokółce oraz spadkobiercom założycielki Fundacji The Puciłowski Foundation- Anny Sokolik – nieżyjącej Prezes Fundacji. Kontynuatorem  dzieła Pani Anny jest obecny Prezydent Fundacji Pan Szymon Kuczyński na czele. Pani Maria przekazała, też życzenia sukcesów w nauce studentom i uczniom od Pana Prezydenta. Stypendia wręczali Zastępca Burmistrza Sokółki -Adam Kowalczuk i Prezes Zarządu Fundacji SFL - Maria Talarczyk. W podzięce Pani Maria otrzymała od Stypendystów piękny kosz kwiatów. Pan Adam Kowalczuk złożył na ręce Pani Marii Talarczyk serdeczne podziękowania za trud włożony w zbieranie środków i zaangażowanie w edukację młodzieży. Dokonano też wręczenia pierwszego w dziejach Fundacji SFL -imiennego stypendium dla ucznia Gimnazjum w wysokości 1000zł na rok szkolny 2016/2017  ufundowanego przez Państwo Lilę i Macieja Asanowicz. Darczyńcy dostali również podziękowania i kwiaty. Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i darczyńcom festynu, a w szczególności: - The Puciłowski Foundation z Nowego Jorku - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - Fundacji im. Stefana Batorego - Fundacji Agory - Polsko – Amerykańska Fundacji Wolności - Burmistrzowi Sokółki - Kwiaciarni Pani Jadwidze Bubieniec - Środowiskowemu Domu Samopomocy w Sokółce - Piotr Szałkowskiemu - Panu Grzegorzowi Otoka z Fabryki Reklam - Panu Marcinowi Dylewskiemu - Biurze Serwis - Stypendystom stypendium „Sokół” i „Prymus” - Pracownikom Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny - Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce